Igazságügyi Közlöny 1892-1990

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

Az Igazságügyi Közlöny az egyik legrégebbi minisztériumi hivatalos lapunk, a többszöri névváltozást átélő igazságügyi tárca közlönye. Az igazságügyminiszter 41.429. számú rendelete hozta létre 1891. november 26-án, és 1. száma 1892. január 1-jén jelent meg. A rendelet értelmében a hivatalos lap köteles volt közölni a miniszteri rendeleteket (addig a körrendeleteket külön postázták az illetékes szerveknek, a nagyobb nyilvánosság számára szolgáló rendeleteket pedig a Magyarországi Rendeletek Tárában, illetve a Budapesti Közlöny című országos hivatalos lapban tették közzé ezt követően is). A miniszteri rendeleteken kívül a közlöny tartalmazta:

  • 1944-ig a kúriai döntvényeket és a bírói ügyviteli szabályokat;
  • megszűnésükig az ítélőtáblák döntvényeit és elvi határozatait;
  • közlemény formájában a miniszter egyes esetekre vonatkozó elvi határozatait, intézkedéseit, később a miniszteri utasításokat, állásfoglalásokat, irányelveket is (a bizalmas jellegűeket továbbra is csak az érdekelteknek küldték meg);
  • igazságügyi személyi változásokat, 1945 előtt a közjegyzői, ügyvédi kamarai személyi híreket is (kinevezések, kitüntetések, áthelyezések, felmentések stb.);
  • általában minden fontos igazságügyi közlést és adatot;

Az Igazságügyi Közlönyt az összes magyar bíróságnak, ügyészségnek, közjegyzői és ügyvédi kamarának hivatalból küldték meg, és előfizetését is lehetővé tették (a Kádár-érában némi korlátozással). A hivatalos lap 1951-ig és 1962-től havonta egyszer, közben pedig havi két alkalommal a minisztérium gondozásában jelent meg. Az 1945-ös évet az egyedi közlönyszámok mellőzésével utólag, 1947-ben tették közzé.

A lap kiadása 1919. február 28-tól (2. sz.) augusztus 31-ig (3. sz.) – a Tanácsköztársaság időszakában – hat hónapig, valamint 1956. október 21 és november 30 között, 40 napig szünetelt. A hivatalos lap évfolyamaihoz összesített időrendi és betűrendes tárgymutató, továbbá névmutató készült. 1945 előtt hosszabb ideig rendszeresen három mellékletet, 1902-től az Igazságügyi Javaslatok Tára (raktári jelzete az Országgyűlési Könyvtárban: A4/9512), majd Büntetésvégrehajtási mellékletet, (A4/9240/a), valamint az Igazságügyi Törvények Tárát (A4/9513) és időnként egyedi mellékleteket is közreadtak.

Az Igazságügyi Közlöny 117 évfolyama 2009-ig papíralapú volt, azóta online formában olvasható a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján a kezdetektől 1990-ig áll az érdeklődők rendelkezésére.