Rendőrségi Közlöny 1945-1950

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

1945 tavaszán az Ideiglenes Nemzeti Kormány újjászervezte és ismét a Belügyminisztérium felügyelete alá helyezte a magyar államrendőrséget. E hierarchikus szervezet gyors és hatékony központi irányításának biztosításához elengedhetetlenül szükség volt új hivatalos lap megindítására, amit Erdei Ferenc belügyminiszter 1945. június 1-jén született és augusztus 27-i dátummal közölt 141.479/1945. számú körrendelete alapozott meg. A jogszabály, amelyet minden (fővárosi, vidéki, vármegyei, és városi) főkapitányság, valamennyi (városi, járási) kapitányság, a révkapitányság és a határszéli rendőri kirendeltség megkapott, a hivatalos lapot Rendőrségi Közlöny címmel látta el, első száma pedig 1945. szeptember 1-jén került a nyilvánosság elé.

Az 1896 és 1944 között csaknem fél évszázadig általános jelleggel kiadott, mindenféle belügyi rendelkezést közlő, széles hatósági és tisztviselői réteg számára készült Belügyi Közlöny korábbi profilja helyett ismét szűkebb tartalmú és kisebb felhasználói kört elérő hivatalos lap jelentkezett. A csupán „a magyar államrendőrség hatóságai és szervei részére” nyújtott információk a következők szerint csoportosíthatók:

  • a rendőrséget érintő személyi kérdések (kinevezések, előléptetések, áthelyezések, felmentések, nyugdíjazások, kitüntetések, elhalálozások),
  • az államrendőrség szervezetével és szolgálatával kapcsolatos rendeletek és határozatok,
  • a minisztériumoknak a rendőrség hatósági és végrehajtó szolgálatára vonatkozó rendeletei és határozatai,
  • a felsőbb bíróságok rendőrséggel foglalkozó határozatai, döntései,
  • egyéb közlemények.

A BM-ben havi két alkalommal összeállított és kiadott közlönyt hivatalból ingyen megküldték a minisztérium osztályainak, az államrendőrség valamennyi hatóságának, különböző szerveinek és tagjainak. A miniszter elrendelte a közlöny tárgymutatóval ellátott évenkénti kötését és megőrzését is (ehhez még – az 1950-es év kivételével – számmutatót és betűrendes névmutatót is szerkesztettek).

A Rendőrségi Közlöny 6 éven át töltötte be hivatalos lapként determinált funkcióját. Utolsó füzete 29-es számozással 1950. december 15-én jelent meg, bár megszüntetését – közel féléves szünet után – Házi Árpád belügyminiszter hivatalosan, 1951. június 15-én jelentette be.

Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján az olvasók a közlöny minden évfolyamát igénybe vehetik.
A fenti linkre kattintva a belügyi ágazat közlönyeihez juthatnak, azon belül a keresésre kattintva a közlöny címét beírva, pontosan definiálva, lehet megnézni a Rendőrségi Közlöny számait.