Országút címsor

Országút

Folyóirat adatok - Országút


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Országút. Az alkotmányhű magyar fiatalság szemléje (1935–1936)
1. évf. 1. sz. (1935. okt.)–2. évf. 10. sz. (1938. jan/febr.)

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1935. okt.)–2. évf. 10. sz. (1936. dec.)

Folytatása:
3. évf. (1937. ápr.)-4. évf. 10.sz. (1938. jan/febr)
Duna Népe. Nemzetpolitikai, szociális,gazdasági és kulturális szemle. A dunavölgyi szellemiség orgánuma. A szociális fiatalság szemléje.

Ugrás a folyóirat digitalizált számaira.
Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Országút

A folyóirat Deák Ferenc eszméinek akart a szószólója lenni. Alkotmányt teremtő és alkotmányt védő egyéniségének és hagyományainak kultuszát kívánta szolgálni. "Eszközeink szerények. Ismerjük a nehézségeket, amelyeket le kell bírnunk, se elhatározásunk szilárd, megalkuvást nem ismerő. Mindig harcolni, a küzdelmet soha abba nem hagyni. Még ha a bukásból, az elesettségből is kell újra felemelkedni. Ez a mi jelszavunk, ez a hitvallásunk, amellyel a Deák Ferenc útját járjuk. Mert ő volt hirdetője ennek a nagy történeti elvnek a 49-es szomorú összeomlás után, ő kezdte, mindig újra, meg újra az alkotmányos harcot az abszolutizmussal, mindig fokozottabb erővel lankadatlanul, a balsikerek miatt soha nem csüggedve. És az általa képviselt nagy magyar gondolat végül is diadalt aratott és áldásosan megtermékenyítette egy 52 milliós monarchia életét. Hogy ezt a nagy magyar gondolatot egy világromlás megállította és visszavetette európai karrierjében? Ez kegyetlen és szomorú valóság, de az volt a szabadságharc leveretése és Magyarországnak osztrák örökös tartománnyá való lefokozása is. De íme, itt áll előttünk a deákferenci példa és tanítás, amely az új helyzetben megszabja kötelességeinket és kijelöli azok pályáját: tiszta alkotmányos eszközökkel és olyan irányban keresni a nagy magyar kibontakozást, amely megfelel a Duna-völgyi gazdasági és politikai erők egyensúlyi helyzetének.(…)”

A folyóiratban megjelent cikkek egyaránt foglalkoztak politikai és jogtudományi kérdésekkel, kisebbségpolitikával, külpolitikai események elemzésével, és a Deák Ferenc Társaság rendezvényein elhangzott beszédeket is megjelentette.

Szerkesztőbizottság:
Barankovics István, Bethlen András, Dessewffy Gyula, Ferdinandy László, Kertész Róbert, Lipták László, Masirevich György, Riegler Imre, R. Szeben András

Forrás:

  • [Programcikk] = Országút. 1935. I. évf. 1. szám 1. p. (részlet)
  • A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921–1944. I–II. Összeáll.: Ferenczyné Wendelin Lídia. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2010.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent: 1935-ben 3, és 1936-ban 10 szám, 1937-1938-ban rendszertelenül.