Országgyűlési irományok

A 17–18. századi országgyűléseken tárgyalt iratokat az 1700-as évek végén, az 1800-as évek elején összegyűjtötték, és a latin nyelvű, kézzel írt dokumentumokat kötetekbe rendezték, melyek megnevezése „akták” ("Acta Diaetae"). Az országgyűlés által tárgyaltakat, a két ház egymással és a királlyal folytatott levelezését (felirat és leirat), törvénymódosításokat, folyamodványokat az 1790-es országgyűléstől kezdve nyomtatásban is megjelentették, és az 1839-es utasítást követően, mint az országgyűlés „írásai”-t beszámozták. 1865-től (és napjainkban is) a nyomtatásban kiadott, beszámozott iratanyagot – amit és amiről tárgyal a parlament – irománynak hívják. Az irománykötetek tartalmazzák a törvényjavaslatokat, (módosító) javaslatokat, a bizottsági beszámolókat, a jelentéseket, a kérvényeket stb.