Ország Útja (Az) címsor

Az Ország Útja

Folyóirat adatok - Az Ország Útja


Az évfolyamok csak a Könyvtárban hozzáférhetőek.

Az Ország Útja. Állam- és nemzetpolitikai folyóirat, szociális. gazdasági és kulturális szemle (1937-1943)
1. évf. 1. sz. (1937. márc.)–7. évf. 5. sz. (1943. máj.)

3. évf. 1. sz. (1939. jan.)–7. évf. 1.sz. (1943. jan.) között a lap címe:
Az Ország Útja. Állam- és nemzetpolitikai havi folyóirat.

Az Országgyűlési Könyvtár állományában és a DTT portálon:
1. évf. 1. sz. (1937. márc.)–7. évf. 5. sz. (1943. máj.)

Az Ország Útja

Állam-és nemzetpolitikai folyóirat, amely Barankovics István és Dessewffy Gyula szerkesztésében jelent meg. A konzervatív nacionalizmus jegyében indult, hitet tett a királyság intézménye, a magyar nép Duna-völgyi vezető szerepe mellett, ugyanakkor elhatárolódott a faji gondolattól, a népiességtől, a külsőséges irredentizmustól, a fennálló társadalmi, gazdasági, politikai rendszer belő reformját sürgette. Ezt az eklektikus programot is meglehetősen ellentmondásos módon valósította meg, működésében pozitív tendenciák is érvényesültek. A fasizmus erősödésének ellenhatásaként számos demokratikus szemléletű, polgári humanista szerzőnek is teret adott. 1941-től a lap demokratizáló iránya erősödik, a szerkesztésében Bóka László, Gogolák Lajos, Puskás Lajos és Wesselényi Miklós is részt vesz, a munkatársak között pedig a haladó magyar értelmiség képviselői kerülnek előtérbe: Darvas József, Erdei Ferenc, Földes Ferenc, Földessy Gyula, Füsi József, Honti János, Jancsó Elemér, Jócsik Lajos, Kállai Ernő, Képes Géza, Lengyel Balázs, Mód Aladár, Pogány Ö. Gábor, Sárkány Oszkár, Simándy Pál, Tolnai Gábor.

További adatok a lapról:
Periodicitás:

Megjelent: 1937-ben 10 szám, 1938–1942-ig évente 12 szám, és 1943-ban 5 szám.

Szerkesztők:
Barankovics István, Dessewffy Gyula

Forrás:
  • [Programcikk] = Ország Útja, 1937. I. évf. 1. sz. 1–3. p.