Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Történeti döntvénytárak szabadon – A jogalkalmazási gyakorlat történeti közzétételi forrásai online

Több mint 140 döntvénytár és döntvényeket is tartalmazó egyéb kiadvány digitalizált gyűjteménye érhető el szabadon az Országgyűlési Könyvtár digitális gyűjteményében és a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon. A tudástár az Országgyűlési Könyvtár állományában meglévő, alapvetően az 1872 és 1990 között megjelent dokumentumokat tartalmazza. A döntvénytárak mellett helyet kaptak azok az egyes jogágakat, illetve szakterületeket érintő rendszeres művek, magyarázatos kiadványok is, amelyek az adott téma monografikus feldolgozása mellett a kapcsolódó joganyagot, így a bírósági határozatokat is közlik. Példaként említhetjük meg a Grill Kiadó egyik legjelentősebb sorozatát, a Magyar törvények Grill-féle kiadása címűt, melynek válogatott kötetei bekerültek az adatbázisba. Így megtaláljuk a gyűjteményben többek között az Angyal Pál által szerkesztett Bűnvádi perrendtartás 1938-as kiadását vagy Márkus Dezső összeállításában több kiadást is megért Magyar közjog című művet.

Magyar Közjog

A gyűjteményben elérhető a kiegyezés után Döntvénytár címmel megjelent első rendszerező döntvénygyűjtemény, amely 1869. június 1-jétől 1906-ig válogatva közli a Királyi Kúria, a királyi ítélőtáblák, 1884-től a Pénzügyi Közigazgatási Bíróság, majd 1896-tól a Közigazgatási Bíróság elvi jelentőségű határozatait. A döntvénytárnak mintegy 100 kötete jelent meg. Fontos kiadvány még ebből az időszakból a Márkus Dezső által szerkesztett és 25 kötetben megjelentetett Felsőbíróságaink elvi határozatai című gyűjtemény, amelynek 1891 és 1916 között láttak napvilágot a kötetei.

Grill Károly könyvkiadói és könyvkereskedői vállalkozásának egyik legjelentősebb kiadványa volt a Grill-féle döntvénytár (majd később a Grill-féle új döntvénytár). A Grill-féle döntvénytár 19 kötete 1904 és 1913 között látott napvilágot, 1904-ig mindegyik kötet egy-egy jogág, illetve jogterület bírói gyakorlatát dolgozza fel. Folytatása a Grill-féle új döntvénytár, melynek 19 kötete 1927 és 1943 között jelent meg.

Grill-féle döntvénytár

A döntvényekről folyamatosan tájékoztattak a jogi szakfolyóiratok, a legjelentősebb jogi szaklapokban külön melléklet szolgált a határozatok közzétételére. A Jogtudományi Közlöny a „Curiai Határozatok” című mellékletében jelentette meg 1867 és 1905 között a kúria egyes határozatait, az 1885 és 1908 között megjelent A Jog című hetilap pedig általában minden füzetszámhoz „Jogesetek Tára” címmel adott ki mellékletet. Sajnos ezeket a mellékleteket nem digitalizálták, azok csak nyomtatott formában böngészhetők.

Fontos, hogy a több kötetes döntvénytárak csak kötetenként érhetők el, az összefoglalóban szereplő linkek csak az adott kiadvány első kötetéhez vezetnek. A Hungaricana oldalán a gyűjtemény teljes tartalmáról a művek címének betűrendjében kapunk átfogó képet, a Könyvtár honlapjáról elérhető digitális gyűjtemény pedig rendszerezve, tematikus csoportosításban tárja elénk a döntvénytárakat. Mindemellett a tartalmazott dokumentumok körét tekintve a két oldal teljesen azonos.

A hazai döntvényjog kialakulásáról, a határozatok közzétételi forrásairól, a digitalizált döntvénytárakról részletes ismertetőket olvashatnak a Digitalizált Törvényhozási Tudástár oldalán.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo