Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Az angol polgárháború története – francia és német nézőpontból

Az Országgyűlési Könyvtár Muzeális Gyűjteményében bukkantunk rá a Geschichte der englischen Revolution von der Thronbesteigung Carls I. bis zum Falle Jakobs II (a továbbiakban Geschichte) című, az angol polgárháború és forradalom történetét bemutató műre, amely François Guizot francia történész, politikus és író munkái alapján íródott Németországban (az alcíme szerint „nach Guizot bearbeitet”, azaz „Guizot után/alapján átdolgozva”).

A Geschichte kötetei – amelyek a Ghyczy-hagyaték részeként került a könyvtárunk állományába – 1829 és 1830 között jelentek meg Stuttgartban, a Expedition des Werkes Unsere Zeit nevű kiadó gondozásában. A háromkötetes munka az angol forradalom, illetve polgárháború eseményeit mutatja be nagy alapossággal. 

Az angol polgárháború kifejezés alatt a történettudomány azt az 1642-től a 17. század végéig tartó eseménysorozatot érti, amely I. Károly angol király, ezáltal pedig a monarchia ideiglenes megdöntéséhez vezetett az országban. A terminológia nem egységes: angol nyelven gyakran, de nem minden esetben többes számot használnak („The English Civil Wars”), a kortársak „Anglia gondjai” (England’s Troubles) néven emlegették, a marxisták a „polgári forradalom” névvel illették, de – elsősorban az angol nyelvű szakirodalomban – „a három királyság háborúi” (értsd: Anglia, Skócia, Írország) elnevezéssel is találkozhatunk, illetve gyakran hívják az eseménysort egyszerűen „angol forradalomnak”. 

A mű első kötetében az I. Károly angol király trónra lépése (1625) és 1644 közötti évtizedek politikatörténeti bemutatását olvashatjuk. A második kötet az 1644-től 1658-ig tartó, azaz Oliver Cromwell halála közti évek politikatörténetét ismerteti. A harmadik, egyben utolsó kötet pedig 1658-tól 1689-ig, az úgynevezett „dicsőséges forradalomig” elemzi Anglia történetét. A Geschichte illusztrációkat is tartalmaz, tizenkét darab litográfiát találunk a lapjain, többek között Cromwell vagy I. Károly portréját. 

François Guizot, akinek a kutatásai alapján született a Geschichte, a XIX. századi francia liberalizmus jelentős képviselője volt. Történészként, politikai gondolkodóként és politikusként is jegyzik a nevét: számos művet publikált, többek között az amerikai függetlenségi háborúról és a francia demokrácia helyzetéről, ezek közül nem egy megjelent magyar fordításban is. Politikusként is sokra vitte: I. Fülöp Károly francia király uralkodása idején miniszterelnök volt. 

Nem meglepő módon könyvtárunk állományában több más, a témával foglalkozó írása is megtalálható: a német nyelvű változatnál jelentősen rövidebb, mindössze 167 oldalas magyar nyelvű kötet az angol forradalomról, illetve egy szintén német nyelven, az alcím szerint franciából fordított, az angol forradalomról szóló írásokat tartalmazó kötet, továbbá egy, a polgárháború kezdeti éveit bemutató mű. A föntebbi felsorolásban első helyen szereplő kiadás különlegessége abban rejlik, hogy nem más, mint Sommsich Pál – későbbi országgyűlési képviselő, képviselőházi alelnök, majd házelnök – fordította, illetve ő írta elő- és az utószavát is. 

A Geschichte kötetei az Országgyűlési Könyvtár Muzeális Gyűjteményében, a C3/3604:1-3 jelzet alatt találhatóak meg. 

 

Felhasznált irodalom

 • Geschichte der englischen Revolution von der Thronbesteigung Carls I. bis zum Falle Jakobs II: nach Guizot bearbeitet. Stuttgart: Expedition des Werkes Unsere Zeit, 1829-1830. 3 db OGYK-jelzet: C3/3604:1-3
 • François Guizot. In: Britannica Enciklopédia online verziója. Letöltés ideje: 2023.12.11.
 • Hahner Péter: Az angol forradalom. In: Rubicon, 2017/10. sz. p. 5. OGYK-jelzet: A4/10331 Online. Letöltés ideje: 2023.12.11.
 • Paul Pattison: The English Civil Wars. Origins, events and legacy. In: English Heriatge Foundation honlapja Letöltés ideje: 2023.12.11. 
 • Villám Judit: Ghyczy Ignácz hagyatéka. In: Országgyűlési Könyvtár honlapja, 2018.04.11. Letöltés ideje: 2023.12.08.

 

Az angol polgárháborúval foglalkozó szakirodalom az Országgyűlési Könyvtárban

 • John Beckett: The glorious revolution, parliament, and the making of the first industrial nation. In: Parliament, politics and policy in Britain and Ireland, c. 1680-1832: essays in honour of D. W. Hayton. Malden, Mass. : Wiley-Blackwell : Parliamentary History Yearbook Trust, 2014. p. 36-53. OGYK-jelzet: 903.611 KPGY KK IV
 • David R. Como: Radical parliamentarians and the English Civil War. Oxford: Oxford University Press, 2018. XV, 457 p. OGYK-jelzet: 924.241 KPGY KK IV
 • François Guizot: Értekezés az angol forradalomnak története felett. Pesten: Kilián György tulajdona, 1851. 167 p. OGYK-jelzet: C3/2478
 • François Guizot : Warum hat die Revolution in England gesiegt? : Betrachtungen über die Geschichte der Revolution in England : aus dem Französischen : F. A. Brockhaus, 1850. 111 p. OGYK-jelzet: C3/3484
 • Karl Heinz Metz: Oliver Cromwell: Zur Geschichte eines schliesslichen Helden / Metz, Karl Heinz. Göttingen; Zürich: Muster-Schmidt, 1993. 132 p., [8] t. (Persönlichkeit und Geschichte) OGYK-jelzet: 549.329
   

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo