Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban...

A kötet szerzői a hazai jogi felsőoktatásban tevékenykedő – hosszú évek tapasztalatával rendelkező kutató és gyakorló – jogászok. A tanulmánykötet célja, hogy a személyiség védelmének és a médiának szövevényes kapcsolatrendszerében megpróbáljon utat mutatni egy-egy kérdésben.

A kiindulópont a jog számára megragadhatatlan érték, melyet egyszerűen csupán egy szóval illetünk: személyiség. A kötetben számos izgalmas, elgondolkodtató, különböző nézőpontokat felvillantó tanulmány szerepel, melyek azt mutatják meg, hogy a személyiségnek és a személyiségi jogoknak mennyire nem létezik egysíkú dimenziója. A könyv a személyiségvédelem körében felöleli a téma polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásait, bemutatva a régi és az új Polgári Törvénykönyv, valamint Büntető Törvénykönyv dogmatikai alapvetéseit, az ide vágó hazai bírói gyakorlatot. A tanulmányok érintik az egyes európai államok megoldásait, valamint a releváns strasbourgi gyakorlatot is.

Az első részben az írások tematikusan végighaladnak a Polgári Törvénykönyvben nevesített személyiségi jogokon és értelmezik azokat a szólásszabadság tükrében. A kötet második része foglalkozik a személyiségi jogok sérelmének polgári jogi jogkövetkezményeivel és eljárásjogi aspektusaival. A mű harmadik részében szereplő két tanulmány a személyiség büntetőjogi védelmét tárgyalja.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/6165 (Nagy olvasóterem)

szemelyiseg

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo