Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjteményt 1958-ban, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 40. évfordulója alkalmából hozták létre. A gyűjtemény megszületésének hátterében Vértes György, könyvtárunk egykori igazgatójának alakja sejlik fel, aki az 1956-os forradalmat követő években számos újítást kezdeményezett az intézményben, melyek egyik fontos eleme volt az egyes különgyűjtemények létrehozása.

Nem volt véletlen, hogy épp a fentebb említett évfordulóra időzítették az új gyűjtemény megnyitását. Néhány évvel az 1956-os forradalom után jártunk, és az állampárt a Kommunisták Magyarországi Pártja emlékének ápolásával egy pozitívabbnak tűnő előképet keresett magának, ezzel is eltávolítva magát a negatív asszociációkkal terhelt közelmúlttól, azaz a Rákosi-korszaktól és a Magyar Dolgozók Pártjától.

A gyűjtőkörbe kizárólag azokat a kiadványokat sorolták, amelyek a Tanácsköztársaság fennhatósága alatt álló területeken, annak fennállása idején jelentek meg, így az állományt korabeli könyvek, röplapok, plakátok, több száz különféle periodika, illetve brosúra, a Tanácsköztársaság idején megjelent törvények, a Forradalmi Kormányzótanács és a népbiztosok rendeletei alkották. A gyarapítás e fő szabálya alól csak az úgynevezett első kommunista kiadványok – hivatalos pártkiadványként a Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és a Tanácsköztársaság kikiáltása között megjelent művek – jelentettek kivételt.

A különgyűjtemény állományát három forrásból állították össze. A könyvtár állományába 1919-ben bekerült, fentebb említett anyagok szolgáltak a gyűjtemény alapjaként, melyeket a Horthy-korszakban „Zárt anyag”, „Szigorúan bizalmas” vagy „Nem kölcsönözhető” megjelöléssel ellátva 14 kötetbe kötve, elkülönítve tároltak. A feltáró munka során e köteteket szétbontották, külön-külön állományba vették, majd feldolgozták. Ezek mellett jelentős mennyiségű korabeli anyagot – könyveke, brosúrákat, röpiratokat, röplapokat, plakátokat – találtak a könyvtár raktáraiban, amelyeket T jelzettel ellátva integráltak a különgyűjtemény állományába. Végül, teljességre nem törekedve, feltérképezték a más közgyűjteményekben megtalálható, a különgyűjtemény profiljába illő anyagokat. Utóbbiakról eredeti nagyságú fotómásolatot vagy mikrofilmes felvételt készítettek, illetve a másolatban nem beszerezhető dokumentumok adatait felvették a különgyűjtemény katalóguskötetébe.

Tanácsköztársaság Különgyűjtemény

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény egykori kutatóterme

A Magyar Tanácsköztársaság Különgyűjtemény a könyvtár kutatószobájában nyílt meg 1958. november 20-án, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulásának 40. évfordulóján ünnepélyes keretek között, a politikai, illetve a kulturális élet egyes vezetőinek – többek között Münnich Ferenc miniszterelnök, Rónai Sándor, az Országgyűlés elnöke, illetve Mód Aladár, a TIT elnöke – jelenléte mellett.

A gyűjtemény látogatottsága az 1980-as évektől egyre csökkenő tendenciát mutatott, végül 1992-ben döntöttek különgyűjteményi jellegének megszüntetéséről, anyagai pedig ezt követően visszakerültek a könyvtár raktárába.


Zágoni-Bogsch Gergely

OGYK - 150 éve tartalommal töltve

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo