Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény, az Országgyűlési Könyvtár 1962-ben létrehozott különgyűjteménye, melynek dokumentumait a képviselőház már 1894-től tervszerűen gyűjtötte. A parlamenti dokumentumok gyűjtése, őrzése és szolgáltatása mindig is kiemelt feladata volt a könyvtárnak. Az országgyűlés dokumentumok időrendben rendezve, a muzeális korú anyagok kivételével szabadpolcon és szaktájékoztatás lehetőségével várja az érdeklődőket. A kutatómunkát megkönnyíti a gondos válogatással összeállított, országgyűlés-történeti köteteket és az országgyűlés által kiadott módszertani füzeteket, statisztikai összeállításokat is tartalmazó kézikönyvtár (ún. MPGY KK) is. Az országgyűlési dokumentumok mellett fellelhető itt többek között Mikszáth Kálmán leírása, anekdotái a képviselőház munkájáról, valamint az Országházról készített fényképalbumok, művészettörténeti kötetek is.

A gyűjtemény az 1580-tól 1790-ig terjedő időszakból főként kéziratos országgyűlési forrásanyagokat tartalmaz. Különösen becses kincs az ónodi országgyűlés articulusait tartalmazó dokumentum, amelyet 1707-ben, magyar nyelven nyomtattak. Fontos része a gyűjteménynek Gyurikovits György (1783–1849) pozsonyi táblabíró, országgyűlési küldött hagyatéka, az ún. Gyurikovits-gyűjtemény. Ebben főként kézírásos XVII–XVIII. századi acták és diáriumok találhatók. Jelentős a XIX. század első felének anyaga, különösen híresek a kézzel másolt pozsonyi országgyűlési tudósítások. 1790-től már nyomtatottan is megjelent a karok és rendek üléseinek jegyzőkönyve és iratanyaga, 1839-től pedig a főrendi naplók és irományok is napvilágot láttak. Az 1848–1849. évi, ún. népképviseleti országgyűlés nyomtatott dokumentumait is sűrűn keresik.

A könyvtár 1861-től folyamatosan gyűjtötte az országgyűlés mindkét háza által ekkor már hivatalosan, szó szerinti lejegyzésben kiadott parlamenti dokumentumokat. A képviselőház is főrendiházi (később felsőházi) naplókon, irományköteteken kívül mutatók, országgyűlési almanachok, házszabályok, ügyrendek, név- és lakjegyzékek, bizottsági tagságok jegyzékei mellett az állami költségvetések, zárszámadások is megtalálhatók. Néhány éve kibővült az állomány a szocialista időszak részletes költségvetés köteteivel, valamint bizottsági jegyzőkönyveivel is.

Magyar Parlamenti Gyűjtemény

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény jelenlegi olvasóterme

1990-től a plenáris ülések jegyzőkönyvein, a beterjesztett irományokon kívül a gyűjtemény fontos részét képezik a bizottsági ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is. E két utóbbi műfaj állományát a kollégák 1990 és 2006 között T. Ház! nevű adatbázisba tárták fel, így például a bizottsági jegyzőkönyvek napirendi pontjainak számítógépes rögzítésével könnyen visszakereshetők az országgyűlés bizottságaiban elhangzottak.

Majdnem két évtizede kezdődött az országgyűlési anyagok digitalizálása a könyvtárban. Először a történeti almanach-, és házszabályköteteket oldalanként, kép formában tették fel a honlapra. Ezt követően 2008–2009-ben az 1861 és 1990 közötti országgyűlési naplókat és irományokat – mintegy 600.000 oldalt – már teljes szöveggel, kereshetően, ingyenesen, bárhonnan elérhető adatbázisban használhatta a széles olvasóközönség. A Digitalizált Törvényhozási Tudástár (DTT1) elnevezésű projekt keretében még több országgyűlési dokumentum vált elérhetővé. Teljes szöveggel kereshetők lettek az almanachok, a házszabályok, ügyrendek, és az állami költségvetés kötetei. Online módon is hozzáférhetővé lett az országgyűléssel foglalkozó történeti szakirodalom jelentős része. A projekt második részében, (DTT2) az 1790 és 1849 közötti muzeális jegyzőkönyv és iromány, az Erdélyi Országgyűlés anyaga, valamint 1990-től az országgyűlési irományok és a bizottsági jegyzőkönyvek online elérhetőségét oldották meg. Folyamatosan bővítik a könyvtár honlapján az elektronikus tartalomszolgáltatást, a könyvtár digitalizált országgyűlési állománya pedig a nemzeti közgyűjtemények közös honlapján, a Hungaricana-n is hozzáférhető.

Villám Judit

OGYK – 150 éve tartalommal töltve

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo