Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A holland parlament a 20. század elején – Jan Schaper: De waardering van het parlement

Az N. V. Boekhandel és Ontwikkeling kiadó gondozásában, Amszterdamban és Rotterdamban, 1917 novemberében megjelent kötet a holland parlament működését, akkori állapotát mutatja be. [1] Komoly kritikát is megfogalmaz, de a sérelmezett hibák kijavítását célzó javaslatokkal sem marad adós.

A kötet szerzője, Jan Schaper holland politikus és publicista 1868. február 12-én született Groningen városában. Kezdetben a Szociáldemokrata Szövetség (Sociaal-Democratische Bond) nevű szervezet groningeni szárnyának tagja volt, ám annak antiparlamentáris és anarchista fordulata után más vizekre evezett és a parlamenti politizálás mellett döntött. Tizenegy hasonlóan gondolkodó társával együtt 1894-ben, Zwolle városában megalapították a Szociáldemokrata Munkáspártot (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) – csoportjukat utólag a „tizenkét apostolként” emlegették. Politikai tevékenysége miatt elvesztette az állását, többéves munkanélküliséget követően az SDAP utazó ügynöke és propagandistája lett 1896-tól. 1897-ben a városi tanács tagjává választották Groningenben.

Jan Schaper

Jan Schaper
Készítő: Albert Hahn: Het Geheugen van Nederland

1899-től 1934-ben bekövetkezett haláláig a holland képviselőház tagja volt, mégpedig a Szociáldemokrata Munkáspárt képviselőjeként, egy rövid ideig a párt frakcióját is vezette. Hosszú éveken át töltötte be az alsóház alelnöki pozícióját is. Kiváló szónok és debattőr hírében állt, aki a parlamenti obstrukció alkalmazásától sem riadt vissza. Nemcsak a parlamentben politizált, hanem tartományi szinten is: kezdetben a groningeni (1898), majd a Zuid-Holland-beli (1919-1931) tartományi tanács tagja volt.

Nemcsak politikusként volt aktív, hanem rendszeresen írt is, mind újságcikkeket, publicisztikákat, mind könyveket, továbbá több lapot is alapított, illetve szerkesztett. Az utóbbiak főszabályként szociáldemokrata irányultságú hetilapok voltak: egyebek között a De Sociaaldemocrat („A Szociáldemokrata”) vagy a De Strijd („A harc”). Schaper verseket is írt, amelyeket az „Arago”, illetve az „Een Arbeider” („Egy munkás”) álnév alatt publikált. Jan Schaper 1934. augusztus 31-én hunyt el Voorburgban. [2]

Jan Schaper: De waardering van het parlement

Jan Schaper: De waardering van het parlement, 1917
OGYK elérhetőség: B6/1435 KPGY KK XV

A 44 oldalas kötet, amely, mint címe is mutatja („A parlament vizsgálata/értékelése”), a parlament működését veszi górcső alá. Négy rövid fejezetre tagolódik, az első csupán bevezetés, a második címe „Het wezen der kritikiek”, azaz „A kritika lényege”. Az utóbbiban azon jelenségeket emeli ki, amelyek visszatérően felbukkannak a parlamenttel szemben megfogalmazott kritikákban. Magyar olvasóknak érdekes lehet, hogy a parlamenti obstrukció említésekor az „Osztrák-Magyar törvényhozó testületeket” hozza fel példaként. [3] A harmadik fejezetben[4] a parlament feladatait ismerteti, továbbá azt elemzi, hogy mi is a parlament jelentősége Hollandia mint ország szempontjából. A kötet utolsó, negyedik fejezete azt fejti ki, hogy milyen lépéseket kéne tenni annak érdekében, hogy a parlament elismertségét javítani lehessen. Egyebek között szóba kerül e fejezetben a korrupció elleni küzdelem, a parlamenti eljárásrend hatékonyabbá tétele, illetve az obstrukció elharapódzása ellen való fellépés elkerülhetetlen volta.

Jan Scheper könyve könyvtárunk Külföldi Parlamenti Gyűjteményének kézikönyvtárában, a B6/1435 KPGY KK XV jelzet alatt található meg.


Felhasznált irodalom

De waardeering van het Parlement / Schaper, J. H. Amsterdam; Rotterdam: Ontwikkeling, 1917. 44 p.

1 september 1934: Het Tweede Kamerlid J.H.A. Schaper overleden, in: A Holland Királyi Könyvtár honlapja (https://www.kb.nl/historische-kalender/2020/1-sept... )

J.H.A. (Jan) Schaper, in: parlement.com ( https://www.parlement.com/9353000/1/j9tvgajcor7dxy... )

SCHAPER, Johan Hendrik Andries, in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland (https://socialhistory.org/bwsa/biografie/schaper )

SCHAPER, Johan Hendrik Andries (1868-1934), in: Biografisch Woordenboek van Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemm... )[1] De waardeering van het Parlement / Schaper, J. H. Amsterdam; Rotterdam: Ontwikkeling, 1917. 44 p.

[2] 1 september 1934: Het Tweede Kamerlid J.H.A. Schaper overleden, in: A Holland Királyi Könyvtár honlapja (https://www.kb.nl/historische-kalender/2020/1-sept... )

[3] Schaper 1917, p. 10.

[4]„De taak en de waarde van het Parlament”, magyarul „A parlament feladata és jelentősége”.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo