Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

500 éves az Országgyűlési Könyvtár legöregebb könyve, Werbőczy Tripartituma

Tripartitum (magyarul Hármaskönyv) néven ismeretes az a szokásjogi gyűjtemény, amelyet II. Ulászló király megbízásából az országbírói ítélőmesterből nádorrá lett Werbőczy István 1504 és 1514 között állított össze. A Hármaskönyv célja a korabeli Magyarország jogi szabályainak és szokásjogainak összegyűjtése, rendszerezése és írásba foglalása volt. A munkát az országgyűlés elfogadta, a király aláírta, azonban ki nem hirdette, így nem emelkedett törvényerőre. Miután a király 1516-ban meghalt, Werbőczy a munkát 1517-ben Bécsben titokban, saját költségén, Johann Singriener nyomdájában kinyomatta. A Hármaskönyvet más jogszabálygyűjtemény hiányában alkalmazni kezdték a bíróságokon, és a későbbiekben mint szokásjog érvényesült.

Az Országgyűlési Könyvtár példánya 1997-ben egy New York-i árverésen bukkant fel, és a Művelődési Minisztérium a Microsoft Hungary támogatásával ajándékozta a gyűjteménynek.

Bár korban egyetlen kötetünk sem vetekszik a Tripartitummal, a könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye szintén bővelkedik régi, értékes dokumentumokban, melyek immár digitálisan is olvashatók.

Tripartitum

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo