Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Új jogi szaknyelvi folyóirat a könyvtár kínálatában

Magyar Jogi Nyelv címmel, a 25 éve alapított és jogi kiadványokra szakosodott HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó gondozásában új, hiánypótló folyóirat jelent meg.

Elődjéhez, a 2001 óta kiadott Magyar Orvosi Nyelv című laphoz hasonlóan, de egy másik sokirányú szakma képviselőinek, a jogászoknak próbál segítséget nyújtani. A most útjára bocsátott kiadvány két szakterület, a nyelvészet és a jogászat művelőinek közös vállalkozása. A lap főszerkesztője Szabó Miklós jogász, egyetemi tanár, míg a szerkesztőbizottság tagjai között egyaránt találunk nyelvészeket, jogászokat és szakfordítókat.

A testvérlap szerkesztője, Bősze Péter köszöntőjében kiemeli, hogy nagyon nagy feladatot vállal magára, aki a bonyolultan fogalmazó jogtudományi nyelvezetet próbálja közérthetővé tenni. Ez ugyanakkor elengedhetetlen, hiszen a jogi szakemberek munkájukat csak a nyelv segítségével, a szakszavakból felépített speciális szövegek (pl. törvényszövegek) útján tudják ellátni. A nyelv természetesen nemcsak a jogászok eszköze, mint ahogy a jog sem csak a jogászoké, hanem az egyazon törvények alatt élő közösségé. A jog nyelve sem lehet a jogászok magánnyelve. Mindenkinek, akire a törvények vonatkoznak, értenie kell a jogszabályok szövegét – a jogászok dolga, hogy ezt a nyelvi megfogalmazás világosságával lehetségessé tegyék.

A magyar jogi és irodalmi nyelv története a kezdetektől összeszövődött: az 1844. évi II. törvénycikk tette hivatalos nyelvvé a magyart, amely ezáltal a törvények alkotásának és alkalmazásának nyelvévé is vált.

A most induló folyóirat arra törekszik, hogy megőrizze a magyar jogi nyelv hagyományait, segítséget nyújtson e speciális nyelvezet minél jobb megértéséhez, problémáinak feltárásához, az új kihívásokra adandó méltó válaszok megfogalmazásához. A jogtudomány és a nyelvtudomány határterületén mozgó kiadvány fórumot kínál a jogi nyelv szerteágazó kérdéseinek megvitatásához.

A lapban e célkitűzéseknek megfelelő rovatokat alakítottak ki: a tanulmányok, a nyelvtörténeti szempontú feltárások mellett a gyakorlati alkalmazás kérdései szerepelnek, illetve egy olyan fórum, ahol az aktuális eseményekről szóló hírek és a viták kapnak helyet.

Évente két lapszámot szeretnének megjelentetni, melyekhez az interneten keresztül szabad, ingyenes hozzáférést is biztosítanak.

Amennyiben sikerül elérni a folyóirat beköszöntőjében meghatározott célokat, akkor végre valósággá válhat a több mint ötszáz éve Werbőczy István Hármaskönyvében megfogalmazott alapelv:

„A törvénynek igazságosnak, tisztességesnek, mind a természet, mind a hazai szokások szerint lehetségesnek, helyhez és időhöz illőnek, szükségesnek és hasznosnak kell lennie, világosnak is, nehogy olyasmit foglaljon magában, a miből homályossága miatt csűrés-csavarás valami előre nem látott dolgot hozhat ki, vagyis nehogy azt valaki csavarosan magyarázhassa.”

A folyóirat nyomtatott változata elérhető a Nagy olvasóteremben szabadpolcon.

Magyar Jogi Nyelv

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo