Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Új jogi szakfolyóirat - Parlamenti Szemle

2016. május elején jelent meg a Parlamenti Szemle című új tudományos jogi szakfolyóirat első száma. Az évente két alkalommal megjelenő magyar nyelvű kiadvány nyomtatott és online formában egyaránt elérhető. A lap a parlamentarizmussal kapcsolatos kutatásoknak kíván fórumot biztosítani a jog- és politikatudomány művelői számára. A kiadvány a parlamenttel foglalkozó társadalomtudományok szakmailag lektorált (double blind peer reviewed) folyóirata. A lap szerkesztőbizottságának elnöke Kukorelli István egyetemi tanár, egykori alkotmánybíró, a szerkesztőbizottság tagjai között pedig több neves jogtudóst, alkotmányjogászt, politológust, egykori és jelenlegi alkotmánybírót tisztelhetünk. A szerkesztőbizottság tagja többek között Bihari Mihály jogász, politológus, egyetemi tanár, 1999 és 2008, valamint 2010 és 2013 között az Alkotmánybíróság tagja, 2005–2008-ban elnöke, valamint Pokol Béla, Salamon László és Stumpf István jelenlegi alkotmánybírák.A szerkesztőbizottságban üdvözölhetjük Trócsányi László igazságügyi minisztert, Soltész Istvánt, az Országgyűlés egykori főtitkárát, Petrétei József alkotmányjogászt, egyetemi tanárt, volt igazságügyi minisztert, Ilonszki Gabriellát, a politikatudományok kandidátusát, Smuk Péter egyetemi docenst, a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének vezetőjét, valamint Szente Zoltán alkotmányjogászt, egyetemi tanárt. A bizottság tagja továbbá dr. Bárány Tibor az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának vezetője, a lap alapítója pedig a Kodifikációs Főosztály munkatársa, dr. Szabó Zsolt, aki a hivatali munkája mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének oktatója, egyetemi adjunktus. Szabó Zsolt Erdős Csaba mellett a folyóirat egyik szerkesztője.

A folyóirat tartalma négy rovatból áll: tanulmányok, kitekintés, fórum és recenziók. Az első lapszámban tanulmányt olvashatunk többek között Hamza Gábor tollából az amerikai alkotmányfejlődésről, melyben a szerző az amerikai hatalommegosztás rendszerének eszmetörténeti vonatkozásaihoz közöl fontos adalékokat. A kitekintés rovatban Varga Attila, a romániai kétkamarás rendszer szakértője, egyben egykori képviselő és egyetemi oktató írt tanulmányt a témában.

Az első lapszámban négy parlamenti joggal összefüggő mű recenziója is helyet kapott, melyek közül kettő az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságának kiadványa. Stipta István egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének oktatója mutatja be Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje című monográfiáját, mely A magyar országgyűlések története sorozat I. köteteként jelent meg. Kukorelli István készített recenziót Soltész István: Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről (1000-2014) című művéről. A bibliográfia legutóbbi kiadásának teljes szövege elérhető az Országgyűlési Könyvtár honlapján: http://www.ogyk.hu/hu/parlamenti-bibiliografia-soltesz

Érdeklődő olvasóink a Parlamenti Szemle teljes tartalmát az alábbi linken olvashatják el elektronikusan: http://www.parlamentiszemle.hu/lapszamok/2016-1-lapszamParlamenti Szemle

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo