Közgazdasági Értesítő 1906-1950

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A kereskedelmi cégek bejegyzéseit, a szabadalmakra, a védjegyekre, a szerzői jogokra vonatkozó adatokat 1876-tól heti három alkalommal közlő Központi Értesítő a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium hivatalos lapjaként indult, majd kiadása – a minisztérium 1889-es kettéválása után – 1890-től a Kereskedelemügyi Minisztérium kebelén belül folytatódott. Ettől kezdve, heti kétszeri kiadással, kiegészült a volt minisztérium ipari és kereskedelmi jellegű rendeleteivel, határozataival, a személyi változások közleményeivel, a hazai és külföldi kormányzati intézkedésekkel, adatokkal. (E közlemények az évek során egyre csökkenő tendenciát mutattak.)

A lap mellékleteként 1899. december 10-től (1. évfolyam 1. számtól) külön kiadták a Központi Értesítő Nem Hivatalos Részét, amely 1905. december 31-ig került a felhasználókhoz. E mellékletet és a minisztérium másik időszaki kiadványát, az 1899 szeptemberétől megjelenő Konzuli Közleményeket 1905 végén megszüntetve – a két részleges előzmény közlési területeinek átvételével és a minisztérium egész ügykörére kiterjedő bővítéssel – 1906 januárjától Közgazdasági Értesítő címmel „egységes új lapot” bocsátottak ki. A lépést azzal indokolták, hogy a minisztérium közgazdasági tevékenységéről eddig elszórtan, több helyen és szűk körben terjesztettek közleményeket, emiatt a központi igazgatás, a hatóságok és a nyilvánosság közötti összhang nem alakulhatott ki, a könnyebb hozzáférés és a hatékony együttműködés megteremtése pedig „a helyes ipari és kereskedelmi politikának egyik nélkülözhetetlen feltétele”. A tárcalap az ipari, bel- és külkereskedelmi, közúti, hajózási és postaügyek közlését tűzte ki feladatául. Profiljába tartoztak:

  • a minisztérium és a társminisztériumok törvénytervezetei, javaslatai, körrendeletei,
  • a tárcát érintő összes rendelet, utasítás és határozat,
  • kereskedelmi és vámszerződések,
  • a Kereskedelemügyi Minisztérium intézményeinek szabályzatai,
  • ipari és kereskedelmi vonatkozású felső bírósági döntvények,
  • konzuli és egyéb közlemények, jelentések,
  • ipari és kereskedelmi kamarák, intézmények adatai, statisztikái,
  • a tárcát érintő személyi hírek.

Az éves mutatókkal ellátott hivatalos hetilap az 1906. január 4-i, első számtól 1950. szeptember 25-ig (43. évfolyam 39. szám) volt forgalomban. Kiadása 1919. december 25-től 1926. július 8-ig és 1944. szeptember 24-től 1947. január 5-ig szünetelt. Két melléklapja a Közszállítási Értesítő (1948-ig), a Központi Értesítő (1949-ig) állt a főlap szolgálatában, a harmadik melléklet Közgazdasági értesítő. Vámügyek címmel pedig 1911-től 1918-ig. A Közgazdasági Értesítő több év hiánnyal került az Országgyűlési Könyvtár DTT portáljára.