Közgazdasági Értesítő 1882-1889

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium első, több mint hét évtizeden át élő hivatalos közlönyét – a kereskedelmi cégek bejegyzési adatairól – 1876-ban indította Központi Értesítő címmel. Hat évvel később a tárca újabb hivatalos lappal jelentkezett: a Közgazdasági Értesítő 1. száma 1882. január 5-én került kiadásra azzal a céllal, hogy a „ministerium kebelében összegyűlő anyagot és adatokat… közönség elé” hozza és hasznosítsa.

A hetenként megjelenő A3-as (1888-tól A4-es) méretű lap közléseit két nagy egységre bontotta. A hivatalos részben a tárca az alábbiak terjesztését tartotta fő feladatának:

 • azon törvényeket, amelyek végrehajtásában a minisztérium is részt vesz,
 • a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium rendeleteit, körleveleit,
 • más minisztériumoknak e tárcával összefüggő rendelkezéseit,
 • személyi ügyeket (kinevezések, felmentések, áthelyezések, kitüntetések stb.).
 • A nem hivatalos rész tartalmazta:
 • az érdeklődésre számot tartó mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi adatokat, jelentéseket, egyéb hivatalos közleményeket,
 • a törvényekkel és rendeletekkel kapcsolatos anyaggyűjteményeket,
 • a hivatalos tárgyalások jegyzőkönyveit,
 • a minisztériumi osztályok tevékenységének eredményeit, kimutatásait,
 • a nemzetközi kereskedelmi egyezményekre vonatkozó információkat,
 • a tengerészeti hatóság működési és forgalmi adatait,
 • a konzuli jelentéseket,
 • a szabadalmi leírásokat,
 • a statisztikai hivatali adatokat.

A Közgazdasági Értesítőhöz évenként a számok eredeti sorrendjének tartalomjegyzékeivel, a jogszabályok, körlevelek, leiratok, közlemények stb. időrendi mutatójával együtt, betűrendes tárgymutatót is csatoltak. A hivatalos lapot a minisztérium felügyelete alá tartozó hivataloknak, intézményeknek, az ipari és kereskedelmi kamaráknak, a vasúti igazgatóságoknak, továbbá valamennyi törvényhatóságnak és gazdasági tudósítónak hivatalból megküldték.

A hetilap 8 évfolyamot ért meg: 1889. december 26-án – néhány hónappal a Földmívelés, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium kettéválása után – az 52. számmal megszűnt. 1890 januárjától a Földmívelésügyi Minisztérium új profilú hivatalos lapot hozott létre Földmívelési Értesítő címmel (lásd ott), a Kereskedelemügyi Minisztérium pedig a már említett Központi Értesítő kiadását szélesebb profillal folytatta. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján a Közgazdasági Értesítő nyolc évfolyamából három évfolyam (1884, 1888-1889) teljes anyaga visszakereshető.