Állami költségvetés

Az Országgyűlés jogát az éves költségvetés megállapítására Magyarországon először az első független felelős minisztérium alakításáról szóló 1848. évi III. törvény mondta ki:

"37. § A ministerium az ország jövedelmeinek és szükségeinek kimutatását - s a multra nézve az általa kezelt jövedelmekrőli számadását országgyülési megvizsgálás, s illetőleg jóváhagyás végett - évenként az alsó táblánál bemutatni köteles."

A költségvetést a mindenkori Pénzügyminisztérium készíti elő, a kormány terjeszti be, a parlament szavazza meg. Az állami költségvetés 1868 és 1914 között tárgyévre szólt (vagyis: január 1-étől december 31-éig), majd 1914-től 1940-ig átmenő évekre készült: pl.: az 1914/15-ös kötet tartalmazta az 1914-es év második félévének, és az 1915-ös év első félévének költségvetését. 1941-től 1944-ig ismét tárgyévre készítették, majd az 1946/47, és 1947/48-as kötetek után 1949-től újra tárgyévre szólt. Történelmi okok miatt néhány évben, így az 1910-es, az 1915–16-os, az 1919-es és 1920-as, valamint az 1945-ös évben nem volt költségvetés, így kötet sem készült. Az 1918 előtti költségvetés-kötetek terjedelme gyakran meghaladja az 1500 oldalt, a legvastagabbak (az 1911-es, illetve az 1913-as) pedig 3000 oldal felettiek.

Az Országgyűlés zárszámadás keretében ellenőrzi a költségvetés végrehajtását. Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményében 1868-tól őrzött zárszámadás kötetek az állami költségvetés végrehajtását, a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat tartalmazzák.