címsor - Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve

Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve

Könyv adatok - Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve

Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve

Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve. Budapest: Franklin, 1876. 597 p.

Forrás:

  • Pulszky Ágost: A politikai tudomány kézikönyve. = Budapesti Szemle, 1876. IV. évf. 23. szám, 180–186.p.

Kautz Gyula: A politikai tudomány kézikönyve

"(...) Kautz munkái kétségen kívül nagy méltánylatnak örvendenek. Elismerten tudós könyvek, s emellett megütik a népszerűség színvonalát. Olvasásuk nem fárasztó és mégis tanulságos. Megannyi kis enciklopédiáknak látszanak, amelyekből a tanuló a tárgyra vonatkozó mindenféle nézettel vél megismerkedni. (...) A források (...), amelyekből a szerző merít, gazdagok és változatosak; ritka olvasottságról tanúskodnak. (...)

Habár a politikát Kautz, mint az államtudomány azon ágát határozza meg, mely "a gyakorlat szempontjából az államélet feladatainak s az ezek megoldására vezető módok, eszközök és intézmények kiderítésével foglalkozik", és a philosophiai államjogra bízza „a közületi rend és szervezet általános jogi és igazsági alapjait, állandó lételemeit és eszméjét fejtegeti", – mégis tiltakozik Fröbel azon állítása ellen, hogy a politikai írónak csak a jövő elvi kilátásairól vagy a jelen gyakorlati küzd-teréről való lemondás közt van választása. A társadalmat megkülönbözteti az államtól, de külön társadalmi tanról hallani sem akar; (...) kétségtelen, hogy e könyv tartalmának gazdagságánál, összegyűjtött anyaghalmazánál fogva hézagpótló és nyereség irodalmunkra és hazai tudományunkra nézve. (...)"