Ifj. Csiky Kálmán

(Budapest, 1881. június 21. – Monaco, 1912. december 10.)

 

Életrajz, munkássága

Ifj. Csiky Kálmán 1881. június. 21-én született Budapesten, id. dr. Csiky Kálmán jogtudós és a magyar nőnevelés ügyét felkaroló Gönczy Etelka (Gönczy Pál közoktatásügyi államtitkár leánya) gyermekeként. Már gimnáziumi éveit követően jelentek meg írásai nagy napilapokban és egy „Jogi axiomák” című komolyabb tanulmánya is ismert ebből az időből. 1907-ben a sárospataki jogakadémia egyházjog és a jogtörténet tanárává nevezték ki. Kortársai lelkes, lelkiismeretes tanáréként jellemezték. Ez idő tájt írta „Az egyház jogi fogalmairól” szóló tanulmányát, mely „Az egyház elmélete és jogi lényege“ című nagyobb munkájának előképe. Ez utóbbi alapján a budapesti egyetem jog- és államtudományi kara magántanárrá habilitálta. Korai betegsége megakadályozta abban, hogy atyjáéhoz hasonló karriert fusson be. Algíri gyógykezeléséről tartott haza, amikor 1912. december 10-én, mindössze 31 évesen Monacóban utolérte a halál. Hamvai a Fiumei úti sírkertben nyugszanak.