Honvédségi Közlöny 1945-1990

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A soproni székhelyű Szálasi-kormány Honvédelmi Minisztériumának hivatalos lapja még 1945. március 18-ig megjelent, de már Debrecenben, 1945. március 1-jén, az Ideiglenes Nemzeti Kormány hasonló nevű minisztériuma másik közlönyt bocsátott ki Honvédségi Közlöny címmel.

Az új időszaki kiadvány bizonyos ellentmondásokat hordozott: az egyes számok első oldalán egyértelműen és alcím nélkül szerepelt a Honvédségi Közlöny felirat, s az 1. számtól kezdve I. évfolyamot tüntettek fel 1945-ben minden címoldalon. A honvédelmi miniszter 20.248/Eln. I.–1945. számú, március 1-jei körrendeletében is új Honvédségi Közlönyről ír. Az éves mutatók előtti címlapon viszont az 1945-ös évet 72. évfolyamnak jelölték. A további évek során az egyes számokon a régi és új évfolyam-számozás egyaránt látható, pl. 1948-ban: 4. (LXXV.) évfolyam, ezzel a jogfolytonosságot és az 1945-ös rendszerváltás cezúráját is kifejezték. Az 1950-es években a régi és az új évfolyamszámok lekerültek a címoldalakról, később pedig már csak 1945-től számították a közlöny folyamatosságát.

A lapot a HM havonként átlagosan háromszor adta ki, évenként mutatókkal kiegészítve. A különböző parancsnokságoknak, honvédalakulatoknak ingyen küldték meg, a HM-elnökségtől viszont igényelni is lehetett. Az egyes közlönyszámok – a régebbi szisztéma alapján, de egy lapon belül – két főrészből álltak: az I. a Szabályrendeleteket, a II. a Személyi rendeleteket tartalmazta. A pártállam kiépítése, az 1949-es alkotmány elfogadása után a közlöny használatát, terjesztését jelentősen korlátozták: 1949. szeptember 1-jétől több mint négy évtizeden át Csak szolgálati használatra! felirattal látták el.

Az ötvenes évek első felében a megjelenés egyre rendszertelenebbé vált: pl. 1956-ban az 1. szám dátuma április 15-e volt. A jogszabályok közzétételével kapcsolatos jogszabályok (1954. évi 26. sz. tvr. és az 1072/1954. IX. 4. MT határozat) végrehajtásaként a honvédelmi miniszter 6/1956. számú utasításában szabályozta a Honvédségi Közlöny rendszeres (havi egyszeri) kiadását, és a rendellenességek felszámolása érdekében elrendelte, hogy – a felsőbb jogszabályok, valamint a miniszteri, miniszterhelyettesi, vezérkari főnöki, hadtápfőnöki utasítások, parancsok közlése mellett – a főcsoportfőnökök, csoportfőnökök és fegyvernemi parancsnokok is kötelesek a hadsereget érintő utasításokat, intézkedéseket, közleményeket a hivatalos lapban megjelentetni.

Az 1956-os forradalmi események miatt csak a novemberi szám nem jelent meg. 1957-től ismét havonta egy, az 1980-as évek végén pedig havonta két szám került a honvédség szerveihez. Honvédségi Közlöny címen az utolsó (a 49. évfolyam 30. számaként) 1994. január 12-én látott napvilágot. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján a HM hivatalos lapjának állományában a felhasználók 1945 márciusától 1990-ig tájékozódhatnak. 

Megjegyzés: 1994-től a Honvédelmi Közlöny címváltozattal megszűnt a Szolgálati használatra! jellegű korlátozás, és a 121. évfolyam feltüntetésével visszaállították az 1874-től történő számítás folyamatosságát.