Honvédségi Közlöny 1874-1944

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A legrégebbi minisztériumi ágazati közlönyünk a honvédelmi tárca hivatalos lapja, amely első időszakában Rendeleti Közlöny a Magyar Kir. Honvédség Számára címmel (rövidebb névhasználattal: Rendeleti Közlöny) jelent meg.

Az 1. számot 1874. február 10-i dátummal adta ki a Honvédelmi Minisztérium. Szende Béla honvédelmi miniszter január 27-én e számhoz írt bevezető tájékoztatójában fő célként a honvédség kötelékében levő személyek ügyeinek és a szabályszerű rendeleteknek gyorsabb és biztosabb közzétételét emelte ki.

A heti gyakorisággal szerkesztett lapot minden honvédségi alosztály, intézet, törzs és zászlóalj közvetlenül megkapta, a honvédség hatáskörébe tartozó egyéb személyek pedig előfizetési díj ellenében megrendelhették. A közlöny használatát betűrendes és számmutatók segítették. Főbb tartalmi elemeit az alábbi felsorolás mutatja:

  • miniszteri körrendeletek és utasítások,
  • honvédségi szabályrendeletek és szabályok,
  • szervi határozványok,
  • a tisztek tájékoztatását szolgáló intézkedések,
  • személyi változások.

A szabályok és személyek nagymennyiségű változása miatt egy idő után nehézkesnek bizonyult a hivatalos lapban történő eligazodás, ezért báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter 1893. december 26-i, 6347. számú rendeletében „a kezelés egyszerűsítése és az áttekintés megkönnyítése czéljából” utasítást adott a közlöny kettéválasztására. Ennek értelmében 1894. januártól (a 21. évfolyam 1. számtól) az addigi Rendeleti Közlöny a Magyar Kir. Honvédség számára főcímen két lapot terjesztettek. Az egyik a Szabályrendeletek alcímet viselte – ebben a körrendeletek, szervi határozványok, alapszabályok, értesítések stb. kaptak 1918. okt. 31.-ig (45. évfolyam 88. számig) helyet – a Személyes ügyek alcímű másik lap pedig a kinevezések, áthelyezések, kitüntetések, nyugdíjazások, elbocsátások stb. közlésével foglalkozott ugyancsak 1918. okt. 31.-ig (45. évfolyam 161. számig). 1917. június 15-től (1. évfolyam 1. számtól) 1918. október 31.-ig (2. évfolyam 99. számig) melléklapot is adtak ki Kisközlöny a "Rendeleti Közlöny"-höz a Magyar Királyi Honvédség számára címmel, később más címeken is.

Az 1918-as forradalmat követő számos rendszer- és kormányváltás miatt jó néhány címváltozásra került sor. Az alábbiakban ezeket tüntetjük fel a megjelenés időbeli sorrendjében és időtartamának megjelölésével:

Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg számára. Szabályrendeletek.

45. évfolyam 89. szám (1918. november 3.) – 46. évfolyam 20. szám (1919. márc. 21.).

Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg számára. Személyes ügyek.

45. évfolyam 162. szám (1918. november 9.) – 46. évfolyam 37. szám (1919. március 21.).

Melléklap: Kisközlöny a "Rendeleti közlöny"-höz a Magyar Hadsereg számára.

2. évfolyam 100. szám. (1918. nov. 9.) – 3. évfolyam 17. szám (1919. márc. 21.).

Vörös Hadsereg rendeletei. Szabályrendeletek.

46. évfolyam 21. szám (1919. április 2.) – 46. évfolyam 47. szám (1919. augusztus 2.).

A Vörös Hadsereg rendeletei. Személyes ügyek.

46. évfolyam 38. szám (1919. április 2.) – 46. évfolyam 62. szám (1919. augusztus 2.).

Melléklap: Kisközlöny. A Vörös Hadsereg rendeletei.
3. évfolyam 19. szám (1919. április 2.) – 3. évfolyam 50. szám (1919. augusztus 2.).

Rendeleti közlöny a Magyar Hadsereg számára. Szabályrendeletek.

46. évfolyam 47. [!48.] szám (1919. augusztus 6.) – 46. évfolyam 80. szám (1919. dec. 31.).

Rendeleti közlöny a Magyar Hadsereg számára. Személyes ügyek.

46. évfolyam 63. szám (1919. augusztus 6.) – 46. évfolyam 107. szám (1919. december 31.).

Melléklap: Kisközlöny a "Rendeleti közlöny"-höz a Magyar Hadsereg számára.

3. évfolyam 51. szám (1919. augusztus 16.) – 3. évfolyam 73. szám (1919. december 31.).

Rendeleti Közlöny a Magyar Nemzeti Hadsereg számára. Szabályrendeletek.

47. évfolyam 1. szám (1920. január 10.) –47. évfolyam 14. szám (1920. március 27.).

Rendeleti közlöny a Magyar Nemzeti Hadsereg számára. Személyes ügyek.

47. évfolyam 1. szám (1920. január 10.) – 47. évfolyam 23. szám (1920. március 27.).

Melléklap: Kisközlöny: rendeleti közlöny a Magyar Nemzeti Hadsereg számára.

4. évfolyam 1. szám (1920. január 10.) – 4. évfolyam 17. szám (1920. március. 27.).

Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára. Szabályrendeletek.

47. évfolyam 15. szám (1920. március 29.) – 48. évfolyam 62. szám (1921. december 31.).

Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg számára. Személyes ügyek.

47. évfolyam 24. szám (1920. április 3.)–48. évfolyam 63. szám (1921. december 31.).

Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára. Szabályrendeletek.

 49. évfolyam 1. szám (1922. január 7.) – 50. évfolyam 51. szám (1923. december 22.).

Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára. Személyes ügyek.

49. évfolyam 1. szám (1922. január 7.) – 50. évfolyam 42. szám (1923. december 22.).

A hivatalos lap 1924. január 1-jétől – hasonló tartalommal és évi 26–35 (1941-től heti egy szám) kiadásával – Honvédségi Közlöny címen folytatódott. A Szabályrendeletek és Személyes ügyek 1924-ben egy lapon belül csoportosultak, utána 1939. július 1-jéig általában a Szabályrendeleteket tartalmazta, fontosabb esetekben néhány személyügyi információt is a lap elejére tett. A 2. világháború alatt ezek ismét különváltak, és az alábbiak szerint újra változtak a címek (a Személyes ügyek alcímű lap évfolyamszámozása az 1923-as évet követte, a Szabályrendeletek 1939-től is az addigi Honvédségi Közlönyben kaptak helyet):

Honvédségi Közlöny

51. évfolyam 1. sz. (1924. január 1.) – 66. évfolyam 24. szám (1939. június 15.).

Honvédségi közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára. Személyes ügyek.

51. évfolyam 1. szám (1939. július 1.) – 56. évfolyam 51. szám (1944. november 13.).

Honvédségi Közlöny. Szabályrendeletek.

66. évfolyam 25. szám (1939. július 1.) – 71. évfolyam 53. szám (1944. november 13.).

A Szálasi-rezsim idején újra módosítottak a lap címén:

Honvédségi rendeletek a Magyar Királyi Honvédség számára. Személyes ügyek.

51. évfolyam 52. szám (1944. november 20.) – 1945. 15. szám (március 18.).

Honvédségi rendeletek. Szabályrendeletek.

71. évfolyam 54. sz. (1944. november 20.) – 72. évfolyam 13. szám (1945. márc. 2.).

Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján az 1945 előtti Honvédségi Közlönyt és különböző változatait 1874-től 1944 végéig vehetik igénybe.