címsor - Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége

Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége

Könyv adatok - Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége

Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége

Faluhelyi Ferenc : A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége. Kaposvár: Somogy M. Keresztény Irod., és Ny. 1929. 14 p.

Forrás:

  • Faluhelyi Ferenc: A Kellogg-egyezmény nemzetközi jogi jelentősége.= Külügyi Szemle, 1936. VII. évf. 2. szám, p. 226-227.

Faluhelyi Ferenc: A párisi Kellog-paktum és annak jelentősége

Faluhelyi professzor újabb műve az oly sokat vitatott Kellogg-paktum létrejöttével és jogi analízisével foglalkozik. Az első fejezet az egyezmény ú. n. „keletkezési történetét" adja; a második a „Kriegsverhütungsrechtet" tárgyalja, helyesebben a háború jogának világháború utáni korlátozásait célzó rendelkezéseket ismerteti időrendi sorrendben. Az egyezmény tulajdonképpeni jogi analízisével a 3. fejezet foglalkozik, amely a paktumnak a hadviselési jogra vonatkozó hatásait tárgyalja. Igen mélyre szántó és érdekes a Britt Monroe-doktrina és az önvédelmi háború értelmezésére vonatkozó rész. — A Convenant és a Kellogg-paktum közötti -ellentétekre -a szerző már rámutat. Mint -tudjuk, azóta Genfben már együtt ül a 11-es bizottság, amely ezeknek kiküszöbölésére hivatott. Faluhelyi professzor a Kellogg-egyezmény bírálatánál rámutat annak nagy jelentőségére a háború megszüntetésével kapcsolatban, A jogi szankciók hiányát nem tartja végzetes hibának. Az egyezmény inkább egy „gentlemen-agreement“, amelynek betartása a nemzetek becsületére van bízva attól eltekintve, hogy a háborút eltiltó s mégis a háborúnak szankció- képen való alkalmazását megengedő, sőt előíró egyezmények jogi ellenmondást tartalmaznak, ami praktikus értéküket is illuzórikussá teszi, Faluhelyi professzor a Kellogg-egyezmény nagy jelentőségét inkább abban látja, hogy megjelöli és megnyitja az utat egy új, reális „pacifista világrend felé".