Csendőrségi Közlöny 1924-1945

Ugrás a közlöny digitalizált számaira

A Magyar Csendőrség, mint a közbiztonsági szolgálat teljesítésére, a személy- és vagyonbiztonság megóvására, a közcsend, a rend és a biztonság fenntartására létrehozott katonai szervezésű testület 1884-től működött Magyarországon. A katonai, fegyelmi és bűnügyi vonatkozásban a honvédelmi miniszter, a közbiztonsági szolgálati és gazdasági területen a belügyminiszter felügyelete alatt álló szervezet hivatalos lapjának létrehozására közel három évtized múlva került sor. A belügyminiszter 104074/1912. számú, szeptember 7-i rendeletére már 3 nap múlva, 1912. szeptember 10-én megjelent a hivatalos lap első száma Rendeleti Közlöny a Magyar Kir. Csendőrség Számára (röviden Rendeleti Közlöny) címmel.

A havonként kétszer nyilvánosság elé kerülő, évenként tárgymutatóval bekötött és leltárba vett közlöny „a csendőrségi közigazgatási és végrehajtó szolgálatot érdeklő rendelkezések gyűjteményét” tette könnyen és gyorsan hozzáférhetővé. Ténylegesen a következőket tartalmazta:

  • a csendőrségi vonatkozású általános (miniszterelnöki) rendeleteket, illetve határozatokat,
  • valamennyi minisztériumnak (jórészt a BM-nek és a HM-nek) a csendőrség tevékenységéhez kapcsolódó körrendeleteit és határozatait,
  • a Kúriának, a Közigazgatási Bíróságnak, a Hatáskörű Bíróságnak a csendőrségi végrehajtó szolgálatot érintő határozatait, döntvényeit.

A BM Csendőrségi alosztálya által szerkesztett Rendeleti Közlöny kiadása 1918. (VII. évfolyam) 26. száma, vagyis november 1-je után, évekig szünetelt. A következő számot (VIII. évfolyam 1. szám) – Rakovszky Iván belügyminiszter 79447/VI. b. 1923. számú, május 23-án kelt rendeletére – 1923. június 1-jén tették közzé, az év végéig, a korábbival azonos tartalommal és periodicitással, általában 10–15 oldal terjedelemben. A belügyminiszter 1923. december 31-én hozott 213469/VI–b. 1923. számú újabb körrendeletében a lapot – a bevezetett takarékossági intézkedések miatt – 1924. január 1-jétől Csendőrségi Közlöny címen és az előzővel hasonló szerkezetben takarékos terjedelművé változtatta (ezt követően a hivatalos kiadványt egy ideig mindössze 3 oldalon adták ki).

A megváltozott című közlöny továbbra is kéthetenként, 1941-től hetenként egy alkalommal jelent meg 1944. december 30-ig (48. szám). 1934-től évenként betűrendes név-, tárgy- és számmutatóval (addig betűrendes rendelet- és kibocsátó-mutatóval) látták el. A Szálasi-rezsim a lap kiadását 1945. január 1-jétől Csendőrségi és Rendőrségi Közlöny címmel Szombathelyen folytatta. Az utolsó (3. szám) dátuma 1945. február 8-ika. Az Országgyűlési Könyvtár DTT portálján 1924-től 1945 februárjáig megjelent számokat kereshetik az érdeklődők.

A fenti linkre kattintva a belügyi ágazat közlönyeihez juthatnak, azon belül a keresésre kattintva a közlöny címét beírva, pontosan definiálva, lehet megnézni a Csendőrségi Közlöny számait.