Törvénytár

A magyar jogrendszerben a legmagasabb szintű jogforrás a törvény, amelynek megalkotására évszázadok során az államforma változásának megfelelően különböző szervek voltak jogosultak. A magyar törvények összegyűjtésére már a 16. század elején igény mutatkozott, eleinte magánszemélyek szorgoskodtak a gyűjtemény körül. A Corpus Juris Hungarici millenniumi emlékkiadását a Franklin Társulat jelentette meg 1896-tól. A kiadvány Szent István törvényeitől kezdve 1948-ig tartalmazza a magyar törvényeket. A kiadvány CD-változata 1999-ben látott napvilágot, amely alapvetően nem különbözik a millenniumi kiadástól, azonban néhány korábbi szerkesztési vezérelven változtattak az összeállítók, így például a CD az 1949. évi XX. törvényig teszi hozzáférhetővé a törvénycikkeket.
A Corpus Juris Hungarici honlapja itt érhető el. A Corpus Juris Hungarici történetéről a portálon itt található hosszabb elemzés.

Corpus Juris Hungarici