Magyarországot Illető Országos Törvény- és Kormánylap 1850-1859

A lap ténylegesen 1850 februárja és 1859 decembere között jelent meg. Az első évfolyamát 1850. február 15-én adták ki Budán. A hivatalos neve a kezdetekkor Magyarkoronaországot illető Országostörvény- és Kormánylap volt, németül Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Ungarn címet viselte. Kétnyelvű kiadványként jelent meg, honi nyelveken, a mi esetünkben magyarul és németül. Császári nyílt parancsokat, hirdetéseket, hirdetményeket, rendeleteket és körrendeleteket tartalmazott. 1850 és 1852 között évente két kötetben, január és július hónapokban jelentek meg általában kéthetente, szükség szerint gyakrabban, „darab”-nak nevezett füzetekben.

A jogszabályok évente folyamatos sorszámozással jelentek meg. 1852-től Magyarországot illető Országos Törvény- és Kormánylap, németül Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Königreich Ungarn néven adták ki. 1853-tól Magyarországot illető Országos Kormánylap, németül Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Königreich Ungarn elnevezéssel jelent meg. Két részből állt: az első része a jogszabályokat; a második a hirdetményeket, közleményeket tartalmazta. Az egyes „darab”-okon belül megkülönböztettek első és második részt is. 1854-től az első és a második rész külön „darab”-okban jelent meg évi két kötetben.