címsor - Angyal Pál: A rablás és zsarolás

Angyal Pál: A rablás és zsarolás

Könyv adatok - Angyal Pál: A rablás és zsarolás

Angyal Pál: A rablás és zsarolás

Angyal Pál: A rablás és zsarolás. Budapest: Athenaeum, 1934.

Forrás:

  • A rablás és zsarolás. Írta: Angyal Pál, Budapest, 1934. = Jogállam. 1934, 7-8. szám, p.307.

Angyal Pál: A rablás és zsarolás

Angyal Pál professzornak huszonöt kötetre tervezett,A Magyar Büntetőjog Kézikönyve nagyszabású művének 11. kötete most hagyta el a sajtót. Tárgya a rablás és zsarolás bűncselekménye, melyek közül különösen az utóbbi vet fel számos bonyolult büntetőjogelméleti problémát és jogalkalmazási vitakérdést. A kiváló professzor, miként az eddig megjelent előző köteteiben, ezúttal is mélyreható tudományos alapossággal, de egyben nagy gyakorlati érzékkel igyekszik a helyes megoldást nyújtani. Mindkét bűncselekményfaj bemutatását alapos történeti összefoglalás, bőséges nemzetközi jogösszehasonlítás és kriminálpolitikai állásfoglalás vezeti be. Majd következik a legapróbb részletekig kiterjedő mélyreható jogdogmatikai kifejtés, a törvényes fogalmi elemek borotvaéles analízise, — állandó figyelemmel a felsőbírósági judikaturára, valamint a hazai és külföldi szakirodalom megállapításaira. A felvetődő nehéz problémák egész sora, számos eddig eldöntetlen vitakérdés nyer világos stílusban fogalmazott logikus okfejtés során mindenkit kielégítő megoldást. Angyal Pál e legújabb műve a magyar jogtudományi irodalom igen jelentős nyeresége, de emellett értékes gyakorlati szolgálatokat fog teljesíteni a jogalkalmazás terén szereplő szakemberek mindennapi munkájában.