Pulszky-gyűjtemény

Pulszky Ágost (1846 – 1901) a könyvtári bizottság egykori jegyzője, a könyvtár lelkes patrónusa, jeles jogász és szociológus, gazdag társadalomtudományi és jogi könyvtárt gyűjtött össze. A Pulszky-könyvtár a harmincas években a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárába került, onnan 1939-ben a könyvgyűjtőnek a Képviselőházi Könyvtárban egykor betöltött kiemelkedő szerepére való tekintettel átadták az Országgyűlési Könyvtárnak. Pulszky a teljességre törekedve a téma Magyarországon megjelent könyveit is gyűjtötte, de az akkor 1235 műből és 1783 kötetből álló gyűjtemény zöme mégis a német, az angol és a francia nyelvterületen a XIX. század második felében kiadott jogi, politikai, szociológiai és filozófiai forrásanyag.

Pulszky Ágost