Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Válságok árnyékában

Spengler Németország történelmének egyik legválságosabb korszakában 1919 és 1933 között írta meg ezeket a máig elgondolkodtató, címükben időszerű, nemcsak filozófusoknak, történészeknek és politikusoknak címzett műveit. A történelem és a politikai gondolkodás mélyebb összefüggéseit kutató ember szenvedélye hatja át e könyvben szereplő írásait.


Poroszság és szocializmus

A század elejét jellemző politikai erők és filozófiai gondolkodás útveszőinek elemzésén keresztül jutott el Spengler a szocializmus előremutatóbb értelmezéséig, a szocialisták felelősségét is számon tartva: „az életet nem gazdag és szegény ellentéte uralja, hanem a rang, a teljesítmény és a képesség”.

Az ember és a technika. Adalékok az életfilozófiához

Spengler azt gondolta, hogy az ember és rajta keresztül az emberiség sorsát csak úgy érthetjük meg, ha tevékenységének minden területét egyszerre és egymással összehasonlítva vesszük szemügyre, és nem esünk abba a hibába, hogy létezésének csak egyes oldalait – például a politikát, a vallást vagy a művészeteket – világítjuk meg abban a hiszemben, hogy ezzel az Egészet tárjuk fel.

A „válság” úgy tűnik, együtt járt az emberi létezéssel, bizonyos szempontból következménye. Ember és környezete, az általa kigondolt ideológiák, alkotott és megélt korszakok és rendszerek, az „épített” világ, a technika, szükségszerűen idézi magára a végét mindannak, amit létrehozott, mind szellemileg, mind materiálisan.

A döntés évei-Németország és a világtörténelmi fejlődés

Bárhol, - jelen esetben, Németországban -, bármelyik politikai rendszerben, kultúrában, bármelyik korszakban az ember mindig eljut a „végzetes időkig”. „Ekkor kapnak lábra olyan nevetséges vezérszólamok, mint a gazdasági válság legyőzése, a népek közötti kölcsönös megértés, nemzeti biztonság és gazdasági önellátás…” Ennek a helyzetnek a felismerése persze nem csökkentheti a gondolkodók, a politikai hatalommal bírók, a különböző rendszerek és technikák működtetőinek felelősségét.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK VIII/1347

valsagok

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo