Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Történelmi galaxisok vonzásában

A szerző, a Kádár-korszak szakértője, nagy volumenű munkára vállalkozott: 25 éves kutatás összegzéseként írta meg művét a szovjetrendszer magyarországi működéséről.

A monográfia nemcsak a széleskörű levéltári feltáró munkán alapul, hanem felhasználja a legújabb hazai és nemzetközi történeti, politológiai, kultúrtörténeti szakirodalmat, mintegy interdiszciplináris szintézist teremtve. Az egész mű sokrétű összefüggésrendszere komoly felkészültséget igényel az olvasótól is.

A terjedelmes könyv Magyarország második világháború utáni történetét a szovjetrendszer folyamatos átalakulásával párhuzamosan és a nemzetközi viszonyok összefüggésében vizsgálja.

A kelet-európai térség fejlődése mindenkor kényszerűen követte a szovjethatalom változásait, amelyek meghatározták létének egészét a politikától a gazdaságirányításon át a kultúráig.

A történeti munka előszavában alapos módszertani útmutatást is kapunk, illetve szembesülhetünk a történetírás nehézségeivel.

Az eligazodást egyébként kiterjedt jegyzetapparátus, valamint névmutató segíti, a felhasznált irodalmat pedig húszoldalnyi bibliográfia tartalmazza.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK IV/12412

galaxis

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo