Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Szabadon kutatható a polgári perek történeti iratanyaga a Hungaricanán

A Hungaricana Közgyűjteményi Portál levéltári adatbázisai között találjuk a Levéltári iratgyűjteményt (LEAR), amely többek között Budapest Főváros Levéltárának digitalizált iratgyűjteményeit teszi elérhetővé. A közjegyzői iratok, árvaszéki ügyek, büntető ügyek, hagyatéki ügyek és végrendeletek mellett különböző típusú polgári perek, mindenekelőtt vagyoni perek és házassági bontóperek iratanyagát tartalmazza: összesen 69.200 per anyaga között kutathatunk, amelynek mintegy harmada teljes szöveggel olvasható. Valamennyi irat Budapest Főváros Levéltárából származik, az érintett bíróságok és ennek megfelelően a vonatkozó ügyek is kivétel nélkül fővárosiak.

A perek időben a 19. század második felétől a 20. század derekáig terjednek. Az adatbázis legrégebbi iratanyagai 1859-ből valók, a legújabbak pedig 1972-ből származnak. A rekordokban az adott perek és a perben fellépő felek adatai szerepelnek, látjuk az ügy típusát, és esetenként rövid ügyleírások is készültek. A rekordokban feltüntetett adatokhoz való hozzáférés a személyes adatok védelmének szempontja miatt korlátozott lehet, így jellemzően az 1960-as, 1970-es évek iratai esetében többnyire csak a levéltári jelzetet, az ügy típusát, valamint az ügy számát és évét látjuk, az összes többi adat – így például a felek neve – védett adatnak minősül. Az adatbázis jelentős részét kitevő Budapesti Királyi Törvényszék 1872-1914 között mikrofilmezett, illetve mikrofilmről digitalizált peres iratanyaga szabadon, az interneten keresztül kutatható.

A vagyoni perek és a házassági perek mellett egyéb – adott esetben nemperes – ügytípusokat is találunk. Néhány ezek közül: végrendelet érvénytelenítése, végrehajtás megszüntetése, vagyonközösség megszüntetése, unokatartási per, tulajdonjog megállapítása, termelési és terményértékesítési szerződésből eredő per, szülőtartási per.

Az adatbázis elsősorban jogász kutatók és történészek és családfakutatók érdeklődésére tarthat számot, de mindenki haszonnal böngészheti, aki szeretne többet megtudni felmenői ügyes-bajos dolgairól, családi viszonyairól.

Hungaricana - polgári perek

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo