Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Székelyföld története I-III. kötet

Egy hatalmas vállalkozás nagyszerű eredményeként, Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere kezdeményezésére született meg a háromkötetes Székelyföld története. Ehhez hasonló nagyságrendű kiadvány utoljára az 1986-ban megjelent háromkötetes Erdély története volt.

A mostani mű értékét növeli, hogy főként a határon túli tudományosság szülötte, széleskörű kutatói összefogás eredménye és a legrégebbi időktől 1990-ig fogja át Székelyföld történetét. Minden értelemben hiánypótló kézikönyvről van szó: nemcsak a történelmi korok teljességében tekinti át a témát, hanem igen széles látószögből is. A szűken értelmezett eseménytörténet mellett demográfiai, etnikai, gazdasági, kulturális, közigazgatási, egyházi, jogi szempontú fejezetek teszik teljesebbé a történelmi tablót. Az egyes korszakok legjobb szakértői munkálkodtak a könyv elkészültén, s ha egy ilyen terjedelmű munkához viszonyítva talán egy kicsit túl gyorsan is íródott, mindenképpen értékes összegzésről van szó. Természetesen a sokféle szempontra egyszerre figyelő és 22 szerző kutatásaiból létrejövő összeállítás nem lehet teljes körű, sok kérdésben (főleg az eredet- és a korai történet vonatkozásában) eltérőek az álláspontok is. A kiadvány az elmúlt évtizedekben folyt alapkutatásokra és forrásfeltárásokra támaszkodik, a szerzők szándéka szerint a tárgyszerűségre, hiteles adatokra és korrekt elemzésre helyezve a hangsúlyt. A három kötet nemcsak a székelység történetével kapcsolatos jelenlegi álláspontokat ismerteti, hanem kijelöli a további tudományos vizsgálódásokat igénylő szakmai kérdések körét is.

A székelység történetében a kulcsfogalom a katonai szolgálat, hiszen ebből származott kiváltságos státusza és sajátos társadalmi szervezete, amely mintegy eszményi katonai demokráciaként él a köztudatban. Közismert a határvédelemben betöltött szerepük: az országhatár kritikus szakaszain való elhelyezkedésük tudatos szervezésre utal. Másik alapvető sajátosság a székelység kettős „identitása”: székely nemzetről beszélnek, ugyanakkor a magyar nemzethez tartozónak vallják magukat. Ezt igazolja nyelvük is, hiszen évszázadok óta csak kis nyelvjárási eltéréseket mutató magyar nyelven beszélnek, és magyar helyneveik vannak. Nyelvüket a távolabbi területeken is megőrzik. Egészében véve egy különleges státusszal, jogokkal és kötelességekkel rendelkező nemzetalkotó népességről van szó.

A könyv tárgykörét tekintve fontos tisztázni, hogy kizárólag a Székelyföld történetét hivatott bemutatni, és nem vállalta fel az egész székelység történelmének feldolgozását. A mai Székelyföld Románia közepén található, 12-13 ezer négyzetkilométernyi tömbmagyar terület 810 ezer fős lakossággal, melynek 72 százaléka magyar.

Nagyon szép a könyv megjelenése is, jól olvasható betűtípussal, erős nyomással, kiváló oldaltagolással és rengeteg, jó minőségű illusztrációkkal segíti a tanulmányozást. Tartalmi szempontból pedig a táblázatok, a térképek, a részletes tartalomjegyzék, a terjedelmes szakirodalmi jegyzék, valamint a kötetvégi név- és tárgymutatók teszik jól használhatóvá a három kötetet.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK IV/10230:1-3

Székelyföld története

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo