Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Nyelv és jog

A Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogi szakmai nyelvhasználatot és annak sajátosságait mutatja be a nyelvész szemszögéből.

A mű szerzője, Dr. Dobos Csilla habilitált egyetemi docens 1983 óta tanít a Miskolci Egyetemen, jelenleg a Modern Filológia Intézet igazgatója, közel 200 cikk és tanulmány szerzője.

A nyelv és a jog kapcsolatának vizsgálata fiatal tudományterület, amely az elmúlt évtizedekben kezdett igazán kiteljesedni. A nyelv és a jog összefüggésének számos dimenziója van, ezek között említhetjük például a komplexitást, a rendszerszerűséget vagy a társadalmi beágyazottságot. A könyv célja, hogy reflektáljon a jog és a nyelv határterületén felmerülő kérdések nyelvi relevanciájára. A mű nyolc fejezetre tagolódik, az egyes fejezetek nyelvészeti megközelítésben tárgyalják a nyelv és a jog interferenciájával kapcsolatos kérdések azon vonatkozásait, amelyek a jogi lingvisztika kutatási területéhez tartoznak. Az egyes fejezetekből az olvasó megismerheti a jogi szaknyelv használatának szemantikai, pragmatikai és stilisztika jellemzőit, a jogi kommunikáció és a jogi narratívumok sajátosságait. A szerző vizsgálja továbbá a nyelven belüli fordítás szerepét és jellegzetességeit a jogi eljárás folyamatában, ahol az interakció kezdetét rendszerint laikusok elbeszélései (pl. feljelentés), a lezárását pedig a jogi döntés (pl. ítélet) meghozatala jelenti.

A kötetet kiegészíti egy gazdag irodalomjegyzék is, amely a témával foglalkozó hazai és külföldi szakirodalmat veszi számba.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/1088

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo