Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Navratil Szonja: A jogászi hivatásrendek története Magyarországon...

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent kötet a jogászi hivatásgyakorlók történetét mutatja be 1869 és 1937 között.

A szerző a jogászi hivatásokat nem intézménytörténeti szempontból, nem a jogszabályok ismertetésén, hanem a modernizációhoz, a jogállamisághoz fűződő kapcsolatukon keresztül mutatja be. A mű a nemzetközi professzó-kutatások eredményeire támaszkodva a hazai jogászság, az ügyvédek, a bírák és az ügyészek modernizációban, a polgárosodás folyamatában vállalt szerepét ismerteti.

A kutatás gerincét egyfelől a Magyar Országos Levéltárban megtalálható igazságügyi levéltári és bírósági források, másfelől a Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlési jegyzőkönyveinek feldolgozása jelentette. Az áttekintés kezdőpontja a független igazságszolgáltatás létrejötte, azaz a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvény bevezetése, amely „a hazai alkotmányosság történetében, illetve valamennyi jogászi hivatás számára is meghatározó jelentőségű dátum.” Az igazságszolgáltatás modernizálásának folyamatában fontos lépcsőfokot jelentett a polgári törvénykezési rendtartás tárgyában alkotott 1868. évi LIV. törvénycikk is, amely átalakította a hazai felsőbíráskodás szervezetét. A kutatás befejező dátuma az 1937-es év, amikor hatályba lépett az 1937. évi IV. törvénycikk az ügyvédi rendtartás tárgyában. A kötet két részből áll: az első rész tartalmazza az elméleti hátteret, amely az elemzés alapját képezi, a második részben pedig a szerző kronologikus rendben dolgozta fel a hivatásrendek történetét. Először a modern jogászi hivatások formálódásának, kialakulásának hőskorát, azaz az 1869 és 1900 közötti időszakot tekinti át a mű, majd a hivatásbeli problémák megjelenésének szakasza következik 1900 és 1920 között, melyre a bírói kar kettészakadása, az ügyvédi hivatás homogenizálódása jellemző. Végül az 1920 és 1937 közé eső – a szerző szavaival élve – hanyatló időszak vizsgálata következik.

A kötet átfogó képet ad a három klasszikus jogászi hivatásról, melyek számára valamennyi hivatás közül talán a leginkább nyílt lehetőség arra, hogy részt vegyenek a modern állam és a demokrácia kiépítésében és alakításában.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/7396 (Nagy olvasóterem)

navratil

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo