Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Megvásárolhatók az Országgyűlési Hivatala kiadványai

2016. április 27-től az Országgyűlési Könyvtár Eligazítójában kaphatók az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által kiadott, különböző tematikus sorozatokhoz tartozó kötetek. A kínálat folyamatosan bővül, hiszen a tervek szerint 2020-ig folyamatosan jelennek meg újabb művek.

Jelenleg az alábbi kötetek vásárolhatók meg:

  • Török András – Wachsler Tamás: A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll (2015)

A nevezetes magyar Országház és a tér, ahol áll

Török András Budapest-író újszerű megközelítéssel mutatja be az Országházat és az azt körbeölelő teret. A színes, történetközpontú szöveget korábban soha nem látott archív képek, valamint a tér 2014-es felújítását levezénylő Wachsler Tamás exkluzív fotói illusztrálják. A kötet bemutatja az Országház tervezését, építését, az épület mindennapi használatát, az ott folyó régi és mai életet, valamint a körülötte elterülő hatalmas tér történetét is. A szerző számos korabeli pesti pletyka, történet, kommentár megidézésével hozza közelebb az olvasókhoz a magyar országgyűlés grandiózus épületét, olyan helyekre is betekintést nyújtva, ahova az utca embere szinte soha, de sokszor még az épületben dolgozók sem juthatnak el.

Lapozzon bele!

Értékesítési ár: 6999,-Ft

  • A magyar országgyűlések története sorozat

Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje (2015. december)

Püski

1918 novemberében, az őszirózsás forradalom győzelmét követően a magyar országgyűlés képviselőháza önmagát feloszlottnak nyilvánította, a főrendiház pedig ugyanezen a napon berekesztette az üléseit. A viharos politikai események miatt az új törvényhozó szerv létrehozására csak 1920-ban kerülhetett sor. A korabeli törvényhozásnak a politikai rendszeren belül elfoglalt helyét a különböző közjogi szakmunkák korábban mindig valamilyen meghatározott politikai célnak alárendelve mutatták be. Jelen kötet éppen ezért ennek a hiánynak a pótlására kíván vállalkozni, a Horthy-kori parlament működését jog-, politika és intézménytörténeti oldalról középpontba állítva.

Lapozzon bele!

Értékesítési ár: 4100,-Ft

  • Tudományos konferenciák az Országházban (Történettudományi sorozat az Országház főrendiházi üléstermében minden év őszén megrendezett konferenciák előadásai alapján.)

Gróf Bethlen István és kora (Osiris, 2014)

Bethlen és kora

A kötet az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága által 2013. október 4-én Gróf Bethlen István és kora címmel szervezett konferencia előadásait tartalmazza. A kötet szerzői (Ablonczy Balázs, Gyáni Gábor, Gyurgyák János, Paksa Rudolf, Püski Levente, Romsics Ignác, Sipos József, Tomka Béla, Tőkéczki László, Ujváry Gábor, Ungváry Krisztián és Zeidler Miklós) különböző megközelítéssel és szemlélettel tekintik át a volt miniszterelnök pályáját, politikai tevékenységét és életművének utóéletét.

Értékesítési ár: 3200,-Ft

Tomka Béla (szerk.): Az első világháború következményei (2015)

Tomka

Az első világháború sokszor jelenik meg sorsfordulóként a hazai és nemzetközi történeti elemzésekben, ugyanakkor csak kevés olyan kísérletről tudunk, mely a háború következményeit szisztematikusan veszi számba. Ez volt a célja a 2014 októberében az Országházban megtartott konferenciának, melynek bővített anyagát e kötet tartalmazza. A tanulmányok szerzői: Romsics Ignác, Tomka Béla, John Lukacs, Pollmann Ferenc, Gyurgyák János, Erős Ferenc, Takáts József, Pogány Ágnes, Bödők Gergely, Csejtei Dezső, Erős Ferenc, Szűcs György, Bódy Zsombor, Szarka László, Gyáni Gábor.

Értékesítési ár: 3980,-Ft

  • Országgyűlési Értekezések (A parlamentarizmus általános történetével foglalkozó könyvsorozat)

Erdmann Gyula: Szabadság és tulajdon. Az 1839-40. évi országgyűlés története (Argumentum, 2014)

Erdmann

Noha a reformkorszakban az országgyűlések voltak a polgári átalakulásért folyó küzdelem legfontosabb fórumai, az ún. reform országgyűlések történetét a magyar történetírás részletesen mindeddig nem tárta fel. Erdmann Gyula átfogó, minden részletre kiterjedő igénnyel megírt monográfiája az 1839–40. évi országgyűlés történetét tárja elénk. A kötet a követválasztások, a megyei követutasítások és az ezeket övező reformellenzéki, illetve kormánypárti törekvések elemzésével mutatja be az országgyűlést megelőző megyei politikai küzdelmeket, majd magát az 1839 júniusától 1840 májusáig Pozsonyban zajló országgyűlést, amelynek munkáját elsősorban a szólás- és a sajtószabadságért folyó harc kötötte le.

Értékesítési ár: 6200,-Ft

  • Nemzet Főtere Könyvek (Az Országház, a Magyar Országgyűlés és a Kossuth Lajos tér történetével foglalkozó sorozat)

B. Müller Tamás: Vörösterror az Országházban, 1919 (2016. február)

B. Müller

Az 1919 márciusában kikiáltott Magyarországi Tanácsköztársaság hatalmi elitje késlekedés nélkül látott hozzá az új politikai rendőrség létrehozásához. A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztály nevet viselő szervezet az Országház főrendiházi szárnyában rendezkedett be: ide osztották be a diktatúra leghírhedtebb különítményes alakulata, az úgynevezett Lenin-fiúk szűk magját is. A Parlament termeiben számos politikai túszt és ellenforradalmi cselekmények vádjával letartóztatott személyt tartottak fogva. A Lenin-fiúk által elkövetett kegyetlenségekről már a kortársak körében is számos szóbeszéd és mítosz terjedt el. Jelen kötet elsődleges célja, hogy hangsúlyosan Országház-központú vizsgálati szempontok alapján tárja fel a tanácsköztársaság politikai rendőrségének működését, egyúttal pedig emléket kíván állítani az 1919-es vörösterror országházi áldozatainak.

Lapozzon bele!

Értékesítési ár: 4550,-Ft

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo