Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Megjelent az Aetas tematikus száma

Június elején jelent meg az Aetas című történettudományi folyóirat 2016. évi 1. száma, melyben a Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság több kollégája is publikált. Az Aetas e száma, mint az országgyűléssel foglalkozó tematikus szám látott napvilágot Parlamentarizmus a 19. század Magyarországán címmel. A kötetből számos érdekességet tudhatunk meg az egykori és mai Országgyűlési Múzeumról, valamint az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteményéről is. A gyűjteményről szóló írás Villám Judit történész tollából származik, aki az Országgyűlési Könyvtár szakreferense, és aki immáron több mint 20 éve töretlen lelkesedéssel és páratlan szakértelemmel gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. A tanulmány a Múlt és jelen országgyűléseinek dokumentumai – az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye címet viseli.

Kedvcsinálónak álljon itt a tanulmányhoz írt rezümé szövege:

Múlt és jelen országgyűléseinek dokumentumai – az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamenti Gyűjteménye címmel a szerző leírja a Magyar Parlamenti Gyűjtemény több mint száz évre visszanyúló történetét, felsorolja és röviden ismerteti a dokumentumtípusokat és azok kutatási jelentőségét. A Magyar Parlamenti Gyűjtemény egy tömbben, időrendben rendezve, szabadpolcos hozzáféréssel, szaktájékoztatási segítséggel biztosítja a magyar parlament dokumentumainak használatát. 2009-től online módon elérhetők a parlamenti anyagok, először a naplók, irományok (1861–1990), majd a házszabályok, képviselői és főrendiházi/felsőházi almanachok, az állami költségvetés és a zárszámadás kötetek, végül a közösügyi kötetek és a lakáskönyvek is. A gyűjtemény anyagára támaszkodó szaktájékoztatásról, történész, jogász és politológus hallgatók oktatásáról, valamint a szakreferensek kutatás-támogató tevékenységéről is szól. A gyűjtemény léte garanciát nyújt arra, hogy az utókor is hű képet kaphasson a mindenkori törvényhozás folyamatáról, történetéről.

A folyóirat vonatkozó lapszáma elérhető nyomtatott formában a könyvtár állományában, a Nagy olvasóterem szabadpolcán. Az Aetas korábbi számai 1993-ig visszamenően – a legfrissebb szám kivételével – elérhetőek a kiadvány honlapján (http://www.aetas.hu/), az első évfolyamtól, azaz 1985-től egészen 2010-ig pedig a Könyvtárban elérhető Arcanum Digitális Tudománytárban (http://adtplus.arcanum.hu/en/collection/Aetas/) böngészhetjük teljes szöveggel a folyóiratban megjelent cikkeket.

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo