Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Magyarország és a CSDP: Magyar szerepvállalás az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikájában

A szerkesztők nagy gonddal választották ki a kötet szerzőit, figyelemmel voltak arra, hogy ne csak a hadtudomány képviselőiből, adott esetben EU-missziós tapasztalattal rendelkezőkből kerüljenek ki a szakemberek, hanem a különböző határos tudományterületekről, más minisztériumok és felsőoktatási intézmények berkeiből is, hogy tágabb kontextusban, geopolitikai kereteket is bemutatva tárgyalják a Közös Biztonság és Védelempolitika (CSDP) különféle aspektusait. A téma aktualitásához nem fér kétség, hiszen minden nap hallunk a migrációs politikáról a hangzó és nyomtatott sajtóban egyaránt. Az Európai Uniót érintő biztonsági kihívások nem kis fejtörést okoznak a tagállamoknak és a nemzetközi szervezet vezetőinek.

A kötet újszerűsége abban áll, hogy a Közös Biztonság és Védelempolitikát elemző és az egyes szervezeteket ilyen részletességgel bemutató kiadvány magyar nyelven még nem készült, de a nemzetközi könyvpiacon is ritkán találunk hasonlót.

A tanulmánykötet a katonai szférának és szakemberek széles körének hasznos segítséget és szakmai támpontot ad, de a civileknek és a felsőoktatás szakirányú hallgatóinak is nélkülözhetetlen tanagyag.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: 911.389 EU KK IV


Magyarország és a CSDP

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo