Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Magyar jogtudósok. 4. kötet

Megjelent az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában a kiemelkedő magyar jogtudósok életét és munkáságát bemutató sorozat negyedik kötete.

A Hamza Gábor szerkesztésében kiadott sorozat első kötete 1999-ben, a második 2001-ben, a harmadik pedig 2006-ban látott napvilágot. Ebben a kötetben is - sok tekintetben a sorozat korábbi köteteihez hasonlóan – tizenkét neves hazai jogtudósnak: a római jog, a jogi papirológia, a jogbölcselet, a magánjog, a polgári eljárásjog, a közigazgatási jog és a büntetőjog kimagasló jelentőségű művelőinek rövid életrajza és sok esetben nemzetközileg is elismert és nagyra értékelt munkásságának elemzése kap helyet.

A jogtudomány jeles művelői életrajzának és tudományos munkásságának, esetenként pedig közéleti tevékenységének (vita activa) elemzését is magukba foglaló az egyes jogtudósok születési dátuma szerinti sorrendet követik.

Részlet az Előszóból (Hamza Gábor)

A mű raktári jelzete az OGYK-ban: KK I/693:1-4

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo