Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelent kötet az alkotmányjog nyelvét elemzi, különös tekintettel az európai kontextusra.A mű szerzője, Jakab András a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének igazgatója. Korábban különféle oktatói és kutatói pozíciókban dolgozott Liverpoolban, Nottinghamben, Heidelbergben, Madridban és Budapesten. Kilenc nyelven mintegy százhatvan publikációja jelent meg jogelméleti, alkotmányelméleti, EU-jogi és összehasonlító alkotmányjogi témákban.

A kötet eredetileg angol nyelven íródott és a Cambridge University Press kiadásában jelent meg 2016-ban. Ez a könyv az alkotmányjogászokhoz szól, elméleti szempontból tárgyalva az alkotmányjog alapkérdéseit. Célja az, hogy feltérképezze az e kérdésekkel foglalkozó hatalmas szakirodalmat (azaz strukturált és tömör összegzését adja), és módszertanilag követhető módon fogalmazzon meg saját válaszokat ezekre a kérdésekre. További célja, hogy bemutassa az alkotmányelmélet gyakorlati relevanciáját alkalmazásának néhány konkrét példáján keresztül, rávilágítva arra, hogy a különböző elméleti válaszok (előfeltételek) más-más jogi megoldásokhoz vezetnek.

A könyv felépítése háromrészes: az első részben az alkotmányjogi érvelés szabályait elemzi a szerző, a második részben a különböző fogalmi válaszok elemzésére vállalkozik, végezetül a harmadik részben a fogalmi zsákutcákra mutat rá.

Az angol nyelvű kiadással egy időben magyarul is megjelenő kötet egy évtizednyi kutatómunka eredménye, amely elméleti és gyakorlati szakemberek számára egyaránt használható ismeretanyagot és gondolkodási módszert igyekszik átadni. Legfontosabb tézise, hogy az alkotmányjog kulcsfogalmait múltbeli és jelenkori társadalmi kihívásokra adott válaszokként kell értelmeznünk.

„Az európai alkotmányjog nyelve azoknak az alapfogalmaknak alapos magyarázata és kritikája, amelyekre az alkotmányelméletet alapítanunk kell. Nem csupán megvilágítja ezeknek a fogalmaknak a jelentését, hanem a róluk szóló vitákat is bemutatja. Az összehasonlító alkotmányjogi elemzés egyik legszebb példája, amely érzékeny a történeti háttérre és a helyi eltérésekre is, miközben mégis megfelelő általánosításokat tesz az alapfogalmakkal kapcsolatban.” (Mark Tushnet, Harvard Law School)

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/2412

Az európai alkotmányjog nyelve

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo