Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről...

Soltész István szerkesztésében tíz évvel ezelőtt, 2004-ben jelent meg a bibliográfia első kiadása. A kötet kedvező fogadtatásban részesült, amely bátorította a szerkesztőt az anyaggyűjtés folytatására, a bibliográfia további bővítésére. Az olvasó most a negyedik átdolgozott, bővített kiadást foghatja kezébe, amely immár több, mint 55 ezer címet tartalmaz. A bibliográfia három fő fejezetre tagolódik: az első fejezet az Alkotmány, a második fejezet az Állam – kormányzati rendszer – központi állami szervek, a harmadik fejezet pedig a Választási rendszer – választások – népszavazás témakörök szakirodalmát dolgozza fel. A három fejezeten belül a rendszerezés előbb a történelmi korszakokat követi, majd meghatározott témakörök és címszavak szerint tagolódik. A bibliográfia negyedik kiadásában számos változással találkozhatunk. A kötet nemcsak terjedelmében bővebb az eddigieknél, hanem szerkezetében is módosult és minden fejezete számos címmel és alcímmel egészült ki. A legfontosabb változás, hogy a magyar állammal kapcsolatos rész már az államalapítástól napjainkig dolgozza fel a szakirodalmat.

A mostani kiadás mintegy húszéves gyűjtő- és rendszerező munka eredménye és egyben lezárása a hagyományos bibliográfia megjelenésnek. Az Országgyűlési Könyvtár a "Digitalizált Törvényhozási Tudástár 2" projektben digitalizálja a kötetet, majd adatbázisba szervezi és széles körben hozzáférhetővé teszi.

Ajánljuk a bibliográfiát minden olyan kutatónak és hallgatónak, aki a magyar állam és főbb szerveinek történetét és jelenét akarja alaposabban megismerni.

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: 906.434 MPGY KK

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo