Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

Börtönügyi lexikon

A szaklexikon a Kronosz Kiadó gondozásában jelent meg mintegy hiánypótló munkaként, mivel korábban nem született hasonló, kifejezetten a börtönnel, a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásával foglalkozó lexikális mű. A kiadvány nem törekszik a teljességre, de "... óriási ismeretanyagával mégis képes érzékeltetni, hogy mennyire hiányzott ez a kiadvány a hazai börtönügy »fegyvertárából.«"

A mű több magyarországi egyetem jogi karának közreműködésével készült, a szócikkek pedig a kérdéskör legnevesebb hazai képviselőinek hozzájárulásával íródtak. A kötet több mint 1300 szócikkben és 250 színes és archív képpel illusztrálva tesz kísérletet a büntetés-végrehajtás legfontosabb fogalmainak, eszközeinek, intézményeinek és több évszázados hazai és egyetemes fejlődésének összegzésére. A mű megjeleníti a börtönügyhöz kapcsolódó társadalomtudományok széles spektrumát, közli számos börtönügyi szakember életrajzát, továbbá nagy hangsúlyt helyez a hazai büntetés-végrehajtási intézetek és az elítéltek munkáltatását biztosító gazdasági társaságok bemutatására. A 2013-ban elfogadott új büntetés-végrehajtási kódexnek (a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény) köszönhetően a magyar börtönügy történetében először került törvényi szinten szabályozásra a büntetés-végrehajtási tevékenység. Az új törvény jogintézményei is helyet kaptak a lexikonban. A kötet célja többek között a börtönök "zárt" világának megismertetése és annak átláthatóvá tétele a társadalom minél szélesebb rétegei számára. A nyilvánosság fontosságát támasztja alá a mű előszavában idézett, Törökfalvi Török Kálmán, a szegedi börtön első igazgatójának gondolata: "Mindaddig, amíg ügyünk iránt a társadalmat rokonszenvesebb érzelmekre és emberjavítási törekvéseinket illetőleg közreműködésre megnyerni nem sikerül, hazánkban a börtönügy haladását bármilyen fényes és tagadhatatlanul nagymérvű haladások jelzik is, az ügy szellemi diadalát, annak a társadalomra nézve üdvös eredményét még nem biztosítottuk."

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/4908

bortonugyi

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo