Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

A HVG ORAC kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötettel pályatársai, barátai, egykori és mostani munkatársai köszöntik hetvenedik születésnapján Vörös Imre jogtudóst, az MTA levelező tagját, volt alkotmánybírót. Vörös Imre kutatási területe a versenyjog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az európai jog és az alkotmányjog.

A kötet címét a mű szerkesztői magától az Ünnepelttől kölcsönözték. „A világ mi magunk vagyunk” – így érvelt Vörös Imre Matzon Ákos festőművész kiállításának megnyitóján, aki a kötet borítóján látható műalkotást is készítette. „…nincs a világ an sich, csak a mi világunk létezik, melyet mi magunk formálunk és alakítunk.” A jogtudós ars poeticájának lényege a „személyes és szellemi autonómia melletti feltétlen és kompromisszumok nélküli elkötelezettség; e- napjainkban sajnos különlegesnek számító – életterv lenyomata kutatói, egyetemi oktatói és alkotmánybírói munkássága.”

Az egyetem elvégzését követően 1969-1990 között az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének munkatársa, kutatója. Minisztériumi felkérés alapján 1984-ben ő készítette el az első magyar versenytörvény tervezetét és jogalkotói indokolását. Megkerülhetetlen több évtizedes oktatói tevékenysége, mely szervesen kapcsolódott a nemzetközi magánjog területén végzett kutatói munkásságához is. „A nemzetközi kollíziós magánjog mint jogág , valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga mint jogterület lehatárolása és relatív önállóságának kifejtése két monográfiájának is tárgya, és ezeket jelenleg is számos hazai egyetemen használják tankönyvként. Köteteivel… joghallgatók generációinak szemléletét alapozta meg; és… felvállalta a bevett módszertani sémákkal szembeni küzdelmet is.”

1990 és 1999 között Vörös Imre az Alkotmánybíróság tagja volt és részt vett a rendszerváltozást fémjelző jelentős ügyek tárgyalásában. Az alkotmánybírói különvéleményeiből 2000-ben önálló kötetet állítottak össze Dixi et salvavi címmel. (Az OGYK állományában: 564.861).

Vörös Imre ars poéticájának elválaszthatatlan része a nyugat-európai értelemben felfogott polgári attitűd. „A szűkebb vagy tágabb közösségért való töretlen felelősségvállalás és civil kurázsi mindig is… sajátja volt”, amely visszatükröződik közírói munkásságában és néhány morálteológiai témájú írásában is.

A tanulmánykötet ingyenesen letölthető az MTA TK Jogtudományi Intézet honlapjáról is, ide kattintva.

A könyv raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/10224 (Nagy olvasóterem)

a-vilag-mi-magunk

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo