Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A védői szerepkör értelmezésének kérdései

A mű "A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Doktori értekezések" sorozat részeként jelent meg. A dolgozat fejezetei jogi, etikai, morális és taktikai szempontból vizsgálják a bűnügyi védő tevékenységét.

A jogi aspektusú vizsgálat magában foglalja többek között az ügyvédi hivatásrend szabályozásának történeti áttekintését, a védői hivatást, annak gyakorlását érintő hazai és nemzetközi szabályozás ismertetését. A védői etikát tárgyaló részek különös figyelmet fordítanak a védő büntetőtárgyaláson tanúsított magatartásának elemzésére, a védői taktikára vonatkozó részekben pedig a szerző elsősorban a saját tapasztalataira alapozva igyekszik egy rendszert adni abban a tekintetben, hogy melyek lehetnek a korrekt védői tevékenység ismérvei. "... tapasztalataim alapján az ügyvédi tevékenységről kialakult általános összkép az utóbbi időben egyre torzabb, mintha már nem is úgy tekintenének e hivatásrendre, mint amely részese a jogszolgáltatásnak!" jegyzi meg sajnálattal a szerző, aki szerint az indokolatlanul magas óradíjak felszámolása is hozzájárul az ügyvédek iránt érzett társadalmi ellenszenvhez. A bűnügyi védői pálya létjogosultságát sokan lelkiismereti okokra hivatkozva kérdőjelezik meg, a szerző azonban azzal az állásponttal ért egyet, miszerint "A védőügyvéd nem tekinthető a vádlott bűntársának még akkor sem, ha ugyan tisztában van a védence bűnösségével, de ennek ellenére mégis annak felmentését kéri."

A kiadvány raktári jelzete az OGYK-ban: KK III/4654

A mű szerzője hangsúlyozza, hogy a védőügyvédi tevékenységgel kapcsolatos releváns tudományos művek száma viszonylag kevés hazánkban: az elmúlt 50 évben négy jelentősebb mű jelent csak meg a témában. Érdemes e helyen is megemlíteni ezt a négy művet, melyek mindegyike – csakúgy, mint a fentiekben ismertetett dolgozat - megtalálható a könyvtár olvasótermében a szabadpolcon:

  • Király Tibor: A védelem és a védő a büntető ügyekben. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1962. 295 p. Jelzet: KK III/4651
  • Hegyháti István – Révai József: Jogi képviselet és védelem. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1964. 377 p. Jelzet: KK III/7521
  • Bolgár György – Kárpáti László – Traytler Endre: A bűnügyi védő munkája. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 467 p. Jelzet: KK III/4652
  • Fenyvesi Csaba: A védőügyvéd. A védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Bp. - Pécs, Dialóg Campus, 2002. 492 p. Jelzet: KK III/4653

mozaikok

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo