Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

A Himnusz ügye az Országgyűlés előtt

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Az eseményre emlékezve tartjuk ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. Ennek a napnak emlékére az alábbi értekezésben betekintést nyújtunk a Himnusz törvénybe foglalásának körülményeibe.

Meglepődve tapasztaltuk, hogy 145 évig nem is foglalták törvénybe a magyar nép himnuszát. Habár az 1901–1905. évi országgyűlés idején – a többi (1861 és 1918 közötti) országgyűlési időszakhoz képest – számos esetben napirendre tűzték a képviselőházban a himnusz kérdését.

A magyar nemzeti himnusz ügye a képviselőházban 1901 és 1905 között

Már az 1896–1901-es parlamenti ciklusban felvetődött a magyar himnusz kontra osztrák Gotterhalte használatának kérdése. Rátkay László (ellenzéki, Kossuth párti képviselő) 1901. június 12-én interpellált ez ügyben egyrészt a közoktatásügyi miniszterhez, hogy "tudtával és beleegyezésével történt-e az, hogy … a fővárosban rendezett országos ifjúsági tornaverseny ünnepélye az osztrák néphimnusszal lett megnyitva és bezárva", másrészt a kormányfőhöz, hogy "akar-e gondoskodni a kormány arról, hogy a magyar nemzeti himnusz használatának kérdése törvényhozás útján rendezve legyen?" A kormányfői és miniszteri választ a ház tudomásul vette, azonban a magyar himnusz ügye változatlan maradt.

Az 1902-es év parlamenti kedélyeit felborzolta Nessi Pál ellenzéki, Kossuth párti képviselőnek a kolozsvári Mátyás-szobor avatási ünnepségén elhangzó Gotterhalte alatti esete. A képviselő saját beszámolója szerint "a magyar nemzeti himnusz hangjaival elfojtottuk a Gotterhalte gyűlölt hangjait" (Képviselőházi Napló 1902. okt. 15. 65. oldal). Nessi Pál kérdést intéz a miniszterelnökhöz, hogy "miért kellett a szép nemzeti ünnepet a Gotterhalte hangjaival elcsúfítani?" Nessi Pált a hatóság Kolozsvárott fel is jelentette emiatt, mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló vita 1902 novemberében három ülésnapon keresztül zajlott, a mentelmi bizottság a 224-es sz. irományban hosszan indokolja, hogy miért nem függesztik fel mentelmi jogát, sőt milyen elégtételt követelnek a képviselő inzultálása miatt.

Az 1903-as év elején a képviselőház tagjai már a költségvetés tárgyalásakor is éles vitákba bonyolódtak, ezt a hangulatot még tovább fokozta a hadsereg létszámának emeléséről szóló javaslat benyújtása (január 24.). Az új véderőtörvény-javaslat felborította a politikai számításokat. Apponyi Albert gróf házelnök egy bécsi lapnak azt nyilatkozta, hogy a magyarországi sorozású ezredekhez magyar tiszteket kell vezényelni, tiszt csak magyarul tudó lehessen és magyar állami jelképek érvényesüljenek a zászló, a jelvények és a címer esetében. Az a furcsa eset állt elő, hogy a kormánypárti házelnök adta meg a hangot az ellenzéki pártoknak a javaslattal szemben. Apponyi emiatt lemondott a házelnöki tisztjéről, majd kilépett a kormánypártból is.

Az ellenzéki Kossuth párt 8 pontba foglalta a törvényjavaslat elfogadásának feltételeit: a magyarországi ezredek nemzeti jellegének erősítését követelték: magyar szolgálati nyelvet, magyarországi állomásoztatásukat, magyar vagy magyarul tudó tiszteket, a magyar alkotmányra történő esküt, a magyar címer jelvényként való használatát és újabb magyar katonai iskolákat. A Kossuth pártiak sokszor felszólaltak az ügy során, és mindannyiszor a nemzeti jelleg mellett a nemzeti himnusz ügyét is szóba hozták. A párt vezető politikusai szólaltak fel: Nessi Pál, Lengyel Zoltán, Pap Zoltán, Thaly Kálmán, Rátkay László, Barabás Béla, Endrey Gyula, és még sokan mások. Esetekkel, példákkal igazolták a Gotterhalte kontra Kölcsey-himnusz botrányos ügyeit: iskolai ünnepélyeken, hadapród iskolákban okozott gondot, hogy ki mit énekelt, kit miért büntettek meg. Pap Zoltán is interpellált a himnusz ügyében, vagyis hogy miért a Gotterhaltét tanítják a gyermekeknek az iskolákban? A véderőtörvény javaslatnál több soron felvetődött, hogy a magyar hadseregnek a magyar nemzeti himnusz dukál, azonban az osztrák-magyar hadsereg szabályzatában a hivatalos himnusz a Gotterhalte (például: Képviselőházi napló 1903. május 25. 147.o., június 25. 18. o.).

1903. április 23-án Rátkay László képviselő törvényjavaslatot nyújtott be (384. sz. iromány), melyben a magyar nemzet himnuszául Kölcsey Ferenc által írt, Erkel Ferenc által megzenésített verset javasolja, a verset és a kottát is mellékeli a törvényjavaslathoz. A Rátkay által benyújtott törvényjavaslat tárgyalását az egymást váltó egyik kormány sem tűzte napirendre. 1904. október 26-án Lengyel Zoltán ellenzéki képviselő még egyszer felhozza az ülésen, hogy mi lesz a benyújtott törvényjavaslattal (Képviselőházi napló, 300–301. o.), "az elnök válasza: mihelyt a parlamentnek működése lehetővé fogja azt tenni és indikálva lesz…"

Az új véderőtörvény javaslatba belebukott a kormányfő, Széll Kálmán is (1903. június 16.) Az új kormányprogram vitájában is felveti Rátkay László a himnusz ügyét (Képviselőházi napló: 1903. júl. 8. 207. o.). Reich Aladár bajai képviselő pedig július 16-án a következő szavakkal méltatja a himnuszt: "És amikor a nemzeti himnusz hangjai felhangzanak, ünnepélyes felállással, fedetlen fővel hallgatja meg azt mindenki és felmagasztosult lélekkel érzi át a nemzet multjának és jövendőjének bánatában és reménységében egybefoglalt szent fogalmát a hazának." (Képviselőházi napló uott. 341. o.)

Az új kormányfő június végén Khuen-Héderváry Károly gróf lett, a felfokozott politikai hangulat a parlamentben folyamatos obstrukcióba csapott át, a miniszterelnöknek le kellett mondania. 1903 novemberében Tisza Istvánt nevezték ki kormányfőnek, aki elérte, hogy decemberben befejeződjék az obstrukció.

A jogforrásokat végignézve kiderül, hogy az 1989. évi XXXI. törvény (Az Alkotmány módosításáról) 75. §-a tartalmazza először azt, hogy "A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével".

Villám Judit

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo