Katalóguskeresés - kurzor villog

 

Nyitó oldali csempék

Tartalom megjelenítő

95 éve írták alá a trianoni békeszerződést

Magyarország és az I. világháború győztes országai 1920. június 4-én írták alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában a háborút lezáró és a történelmi Magyarország határait radikálisan átrajzoló békeszerződést.

A szerződés hosszú időre meghatározta hazánk gazdasági, politikai és kulturális életének irányát, és máig ható lélektani változásokat idézett elő a magyar társadalom minden szegmensében itthon és az új határokon túlra szorult területeken egyaránt.

Erre a hazánk fejlődéstörténetét talán minden másnál mélyebben érintő eseményre emlékezve Magyarország kormánya a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjának nyilvánította. Az Országgyűlés egyúttal e jogszabállyal deklarálta szándékát, hogy arra intse „a nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s ezekből okulva, az elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás eredményeiből erőt merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak” (4.§).

E jeles alkalomból az utóbbi évek vonatkozó irodalmából válogatva az alábbi olvasmányokat ajánljuk a téma iránt érdeklődőknek:

A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig. Fejezetek a magyar sajtószabadság történetéből. Apró István – Paál Vince (szerk.). Budapest, Médiatudományi Intézet, 2014. 321 p.

OGYK jelzet: KK V/12851 (Nagy olvasóterem)

Hódi Sándor: Nyelvstratégia – nemzetstratégia. Ada, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság, 2014. 157 p.

OGYK jelzet: 902.961

Magyar nemzetpolitika. A nemzetpolitikai stratégia kerete. Répás Zsuzsanna (szerk.). Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk, 2014. 50 p.

OGYK jelzet: 902.384

Nemzetpolitika és magyarságtudomány. Garaczi Imre (szerk.). Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2014. 384 p.

OGYK jelzet: KK V/12009:3 (Nagy olvasóterem)

Romsics Ignác: Magyar sorsfordulók, 1920-1989. Budapest, Osiris, 2012. 230 p.

OGYK jelzet: KK IV/11614 (Nagy olvasóterem)

Tarján Gábor: Magyarságismeret. Népismeret, hagyományismeret, néprajz. Budapest, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013. 232 p.

OGYK jelzet: 900.079

Térhatárok. Határon túli magyar írók antológiája. Budapest, Kortárs, 2014. 355 p.

OGYK jelzet: 905.675

trianon

Bannerek

Olvasói fiók

Magyar Jogi Portál

Országház Könyvkiadó

MPGY

Muzeális

Soltész bibliográfia

Steindl

Fotótár

Kisebbség - v5

ADT logo